Foto 4

Narada organizacyjno-szkoleniowa połączona z podsumowaniem 2016 r. przez KP PSP w Krasnymstawie.

Foto 417 lutego 2017 r. w tutejszej komendzie odbyła się narada organizacyjno-szkoleniowa dla pracowników samorządowych prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, Komendantów Gminnych OSP oraz Prezesów/Naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego, podczas której odbyło się także podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w 2016 roku.

W naradzie uczestniczyli:
•    st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
•    Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski,
•    Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – bryg. Dariusz Pylak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego – st. kpt. Tomasz Ściepko i Dowódca JRG – bryg. Adam Niemczyk przedstawili główne zadania realizowane w 2016 r. oraz przekazane zostały zagadnienia planowane do realizacji w 2017 r. Ponadto poruszono tematy związane z prowadzoną współpracą w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz ustalono wstępny harmonogram gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w 2017 r.

Na zakończenie narady Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

tekst – bryg. Adam Niemczyk KP PSP w Krasnymstawie

mt_gallery: Narada organizacyjno-szkoleniowa w Krasnymstawie.

zdjęcia – mł. kpt. Kamil Bereza – KP PSP w Krasnymstawie.

 

Skip to content