HDK taradys kurier lubelski

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych honorowym dawcom krwi z województwa lubelskiego.

HDK taradys kurier lubelski21 stycznia 2017 r. na Zamku Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych honorowym dawcom krwi z terenu województwa lubelskiego.

Wśród 80 osób odznaczonych Krzyżami Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, znalazł się nasz kolega st. kpt. Tomasz Taradyś z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Krwiodawcą jest od 1999 r, a do dziś oddał łącznie ponad 20 litrów krwi. Od 2006 r. jest koordynatorem akcji honorowego krwiodawstwa w Modliborzycach, których organizatorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

St. kpt. Tomasz Taradyś jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, rocznik 2004. W Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim pełni obecnie służbę na stanowisku dowódcy zmiany. Jest też naczelnikiem w jednostce OSP Modliborzyce.

Akcje HDK w Modliborzycach organizowane są nieprzerwanie od ponad 10 lat, a krew oddają w nich strażacy zawodowi, strażacy OSP i mieszkańcy gminy. Jednostka OSP Modliborzyce bierze udział w corocznych akcjach oddawania krwi pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, gdzie indywidualni strażacy oraz cała jednostka byli wielokrotnie wyróżniani.

Tomasz Taradyś jestem też zakwalifikowany jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Prywatnie jest mężem i ojcem trojga dzieci. Z zamiłowania biegaczem długodystansowym, płetwonurkiem i ratownikiem WOPR. 

HDK taradys kurier lubelski2

tekst: bryg. Michał Badach KW PSP Lublin

zdjęcia: Kurier Lubelski http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/honorowi-dawcy-krwi-wyroznieni-przez-prezydenta-foto,11714534/

Skip to content