WP 20170119 09 21 38 Pro

Odprawa szkoleniowa pionu kadrowego jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego.

WP 20170119 09 21 38 ProW dniach 19-20 stycznia 2017 r. w Krasnymstawie odbyła się odprawa szkoleniowa pionu kadrowego jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Otwarcia odprawy dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz. Wszystkich uczestników przywitał także gospodarz terenu, Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie bryg. Dariusz Pylak oraz Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Lublinie bryg. Michał Badach.

W pierwszym dniu omawiane były zagadnienia związane ze rozliczaniem czasu służby, zmianami w przepisach z zakresu kwalifikacji strażaków oraz wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu spraw kadrowych. Drugiego dnia poruszone została m. in. tematyka dotycząca wniosków na odznaczenia i awanse w stopniach służbowych, świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz sprawozdawczości. W obu dniach odprawy miały miejsce także panele dyskusyjne, który celem było omówienie bieżących spraw kadrowych oraz pytań zgłoszonych przed odprawą. W związku z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia zasad doskonalenia zawodowego w PSP, ustalono wstępnie zagadnienia do omówienia podczas kolejnej odprawy. 

tekst/zdjęcia: bryg. Michał Badach KW PSP Lublin.

mt_gallery: Odprawa szkoleniowa pionu kadrowego w Krasnymstawie.

Skip to content