11

Komenda Powiatowa PSP w Parczewie – ślubowanie strażaków wstępujących do służby przygotowawczej.

1112 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyło się ślubowanie strażaków wstępujących do służby przygotowawczej.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie bryg. mgr inż. Leszek Szymański w obecności, pracowników i funkcjonariuszy komendy.

   Str. Damian Chwalczuk oraz str. Paweł Krzewski służbę rozpoczęli 2 stycznia 2017 r. W ostatnich dniach strażacy zapoznali się ze sprzętem, zasadami oraz regulaminami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane, jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Następnym ważnym etapem służby jest odbycie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, które rozpoczyna się 16 stycznia 2017 roku. Po zakończeniu szkolenia 16 sierpnia 2017 r. funkcjonariusze rozpoczną czynną służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej. 

tekst/zdjęcia: KP PSP Parczew.

mt_gallery: Ślubowanie strażaków służby przygotowawczej w KP PSP Parczew.

Skip to content