start

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego strażaków powiatu lubartowskiego na jeziorze Firlej.

start21 stycznia 2017 r. na jeziorze Firlej odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach.

Organizatorem ćwiczeń, w których udział brali strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lubartowie oraz 48 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w Firleju, Kocku, Uścimowie, Michowie, Jeziorzanach, Ostrówku i Ostrowie Lubelskim była Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie działań i współpracy pomiędzy ćwiczącymi jednostkami m.in. poprzez:
– dotarcie ratowników do osoby poszkodowanej oraz jej bezpieczną ewakuację,
– organizację prac asekuracyjnych ratowników pracujących na lodzie,
– doskonalenie technik samoratowania w przypadku załamania się lodu.

Organizatorzy  dziękują władzom samorządowym gminy Firlej, a także członkom OSP Firlej za udostępnienie terenu i profesjonalne przygotowanie obiektu do ćwiczeń. 

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Ćwiczenia z ratownictwa lodowego na jeziorze Firlej.

Skip to content