DSC01589

Bezpieczniej na terenach wiejskich w powiecie łukowskim.

DSC0158926 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Fiukówka w Gminie Krzywda.

Zebranie sprawozdawcze OSP Fiukówka w Gminie Krzywda w dniu 26 stycznia br. z udziałem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie bryg. Krzysztofa Jankowskiego, Starosty Łukowskiego Pana Janusza Kozioła, Pani Magdaleny Lotek Kierownik Placówki Terenowej KRUS oraz Pani Katarzyny Gajownik-Łazugi Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego stało się okazją do realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wiejskich.

Po podsumowaniu przez Prezesa dh Waldemara Kota działalności OSP zaproszeni goście przedstawili zadania realizowane i planowane w zakresie bezpieczeństwa  przez podległe im instytucje i podziękowali strażakom za współpracę. W trakcie spotkania przyjęto też nowych członków do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Młodzi adepci pożarnictwa otrzymali swoje pierwsze zadanie bojowe, aby wspólnie ze starszymi kolegami w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” dotrzeć do wszystkich mieszkańców swojej miejscowości z ulotkami na rzecz bezpieczeństwa i zachęcać do wyposażania domów w czujniki tlenku węgla i dymu.

OSP Fiukówka posiada dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze i prowadzi starania o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Druhowie jednostki aktywnie uczestniczą w szkoleniach pożarniczych, zawodach sportowych i akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Krzywda.

tekst: bryg. Krzysztof Jankowski

mt_gallery: Bezpieczniej na terenach wiejskich w powiecie łukowskim.

zdjęcia: Piotr Kasianiuk

Skip to content