3

Strażackie spotkanie opłatkowe w Lubartowie.

315 grudnia 2016 r. w restauracji Stara Łaźnia w Lubartowie odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli strażacy służby czynnej, emeryci i sympatycy pożarnictwa, a także Orkiestra Dęta OSP w Lubartowie.

  Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli m. in. Z – ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Kapelan Strażaków Województwa Lubelskiego ks. mł. bryg. Mirosław Ładniak,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie Grzegorz Poznański, Kapelan Strażaków Powiatu Lubartowskiego ks. kanonik Stanisław Rząsa, Wikary Domu Klasztoru Ojców Kapucynów w Lubartowie br. Bogdan Augustyniak, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie insp. Marek Wrona oraz przedstawiciele służb współpracujących i jednostek samorządowych miasta i gminy Lubartów. Emerytów pożarnictwa reprezentował Prezes Koła Adam Maluga.

  Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański życząc wszystkim głębokiej satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, zdrowia, wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej nadziei.

  Zaproszeni goście w swoich przemówieniach życzyli nam zarówno szczęścia osobistego, rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego w strażackiej służbie społeczeństwu. Podczas spotkania odczytano fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Uroczystość była okazją do złożenia wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie pod przewodnictwem jej dyrygenta Andrzeja Zaręby. 

mt_gallery: Spotkanie opłatkowe w Lubartowie.

tekst/zdjęcia: Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

Skip to content