Oficyna wschodnia Werbkowice

Pożar zabytkowego budynku – oficyny wschodniej zespołu pałacowego w Werbkowicach.

Oficyna wschodnia Werbkowice21 grudnia 2016r. ok godz. 02.20 w Werbkowicach przy ul. Parkowej doszło do dużego pożaru zabytkowego budynku – oficyny wschodniej zespołu pałacowego.

Oficyna w większości była nieużytkowana z wyłączeniem jednego mieszkania. Pożar strawił dach na całym budynku oraz większość stropu. W wyniku działań obronnych strażaków ogień nie przedostał się do wnętrza mieszkania oraz nie rozprzestrzenił się na znajdujący się obok również zabytkowy pałac.

Przybyła na miejsce zdarzenia pierwsza jednostka OSP Werbkowice podała jeden prąd wody w natarciu na palące się na parterze pomieszczenie.  Po przybyciu dwóch zastępów z JRG Hrubieszów: przystąpiono do przeprowadzania przez dowódcę wstępnego rozpoznania na zewnątrz obiektu, przez co stwierdzono, że budynek jest nie zamieszkały, nie mniej jednak przeszukano wszystkie pomieszczenia, celem sprawdzenia, czy nie znajdują się w nich osoby postronne, korzystając z drzwi wejściowych oraz otworów okiennych, w których strażacy wcześniej wybili szyby, a następnie sprawdzając wewnątrz budynku wyważając kolejne drzwi. Dwa zastępy strażaków z JRG oraz z OSP KSRG Werbkowice w aparatach ochrony dróg oddechowych dokonywały sukcesywnej penetracji zadymionych pomieszczeń w budynku na parterze w celu ewentualnego odszukania przebywających tam osób. Zastępy z JRG podały prądy wody  na palącą się konstrukcję dachu oraz do pomieszczenia, w którym ogień dokonał największych wypaleń. Kolejne przybywające na miejsce pożaru jednostki OSP Turkowice, OSP Podhorce i OSP Czerniczyn rozlokowane zostały wzdłuż dłuższego boku budynku i przystąpiły do gaszenia palącego się dachu. Ze względu na drewniany strop objęty pożarem i utrudniony dostęp do części dachowej zadysponowano do działań z JRG podnośnik hydrauliczny z kosza, którego przystąpiono do usuwania blaszanego pokrycia dachu w celu dotarcia do palącej się konstrukcji dachowej i podano jeden prąd wody w na palące się drewniane elementy dachu. Po przytłumieniu ognia do prac rozbiórkowych wykorzystano ładowacz czołowy użyczony przez zarządcę obiektu w celu zdjęcia blachy z dachu obiektu. Dalsze prace polegały na rozbiórce elementów dachowych i na dogaszaniu tlących się resztek więźby dachowej oraz stropu budynku. Pożar powstał w nieużytkowanej części budynku bez wyposażenia wnętrza. Do budynku doprowadzona była instalacja elektryczna, lecz w części objętej pożarem było odłączone źródło zasilania.

Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było podpalenie nieużytkowanego pomieszczenia w oficynie. Wyjaśnieniem przyczyn pożaru zajmuje się Policja.

Pożar przez drewniany strop przedostał się na strych i objął całą powierzchnię dachu. O pożarze powiadomiono Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków delegatura w Zamościu. Spaleniu uległ cały dach oraz częściowo drewniany strop. Straty wstępnie oszacowano na 150 tys. zł.

Działania gaśnicze trwały ponad 4 godziny, w których brało udział 28 strażaków.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP Hrubieszów.

Zdjęcia:   https://goo.gl/photos/bEDNoEikpcnAs8Ae9

 

Skip to content