IMG 2777

Posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.

IMG 277719 grudnia br. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.

Spotkanie było podzielone na 3 części:

Cześć pierwsza spotkania – robocza podczas której omówiono sprawy bieżące komend wchodzących w skład sekcji, w trakcie zebrania przyjęto w poczet członków MSP woj. lubelskiego kolejne nowe organizacje zakładowe, omówiono rozwój sekcji w wyniku którego ogłoszono, że liczebność organizacji przekroczyła  400 członków. Następnie przygotowano się do drugiej części czyli spotkania z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Druga cześć dotyczyła głównie spraw związanych z systemem zmianowym w spotkaniu uczestniczyli Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski oraz Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka. W trakcie spotkania Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie poinformował, że wstępnie akceptuje zmianę systemu służby pełnionej przez dyżurnych SK w KM PSP w Chełmie, Komendach Powiatowych PSP w Łukowie, Lubartowie, Parczewie, Kraśniku, Opolu Lubelskim oraz Radzyniu Podlaskim. System 24/48 może zostać wprowadzony w w/wym. komendach od dnia 1 stycznia 2017 r. pod warunkiem uzyskania akceptacji Komendantów Miejskich i Powiatowych,  zaznaczył jednocześnie, że system służby będzie podlegał stałej analizie i dopuszcza możliwość funkcjonowania różnych systemów pełnienia służby na terenie województwa lubelskiego.

Drugim tematem poruszanym przez Radę Sekcji była możliwość przywrócenia stanowisk dowódców sekcji w miejsce dowódców zastępu w regulaminach organizacyjnych komend. W obecnej sytuacji kadrowej komend często brak jest możliwości zajęcia stanowisk oficerskich przez aspirantów, którzy zastępują dowódców zmian. Wyższa grupa zaszeregowania dla aspirantów będzie stanowiła rekompensatę za dowodzenie zmianą służbową pod nieobecność funkcjonariuszy zajmujących stanowiska oficerskie. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nie wykluczył takiego rozwiązania jednak zastrzegł, że każdy regulamin będzie rozpatrywany indywidualnie.

Trzecią cześć posiedzenia stanowiło uroczyste spotkanie opłatkowe, który poprowadził mł. bryg. ksiądz Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków. W trakcie spotkania odmówiono krótką modlitwę, a następnie Panowie Komendanci, Ksiądz Kapelan oraz Delegaci Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego przełamując się opłatkiem złożyli sobie życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

tekst: Maciej Piszczek

mt_gallery: Posiedzenie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.
zdjęcia : Paweł Iskra.

 

Skip to content