20161209 113414

Otwarte szkolenie z zakresu alternatywnych metod udrażniania górnych dróg oddechowych.

20161209 1134149 września 2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyło się otwarte szkolenie z zakresu alternatywnych metod udrażniania górnych dróg oddechowych.

W Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się otwarte szkolenie z zakresu alternatywnych metod udrażniania górnych dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadgłośniowych tj. maska krtaniowa (LMA-laryngal mask airmawy) i rurka krtaniowa (LT- laryngal tube ).

Strażacy mieli okazję poćwiczyć prawidłowe zakładanie masek i rurek krtaniowych na fantomie z górnym przekrojem dróg oddechowych. Osobą prowadzącą szkolenie był st. str. Ząbek Adrian z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie. W wyżej wymienionym szkoleniu uczestniczyło 22 strażaków.

mt_gallery: Szkolenie z zakresu alternatywnych metod udrażniania górnych dróg oddechowych.

tekst/zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek KW PSP Lublin.

Skip to content