IMG 5590

Narada szkoleniowa kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

IMG 559013 grudnia 2016 roku odbyła się narada szkoleniowa kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

 

   Pierwsza część narady, w której uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski dotyczyła „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”, które wchodzą do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku.

   Celem szkolenia było także poszerzanie kompetencji przywódczych kadry kierowniczej, świadomości w aspektach psychologicznych, motywacyjnych, które w dużym stopniu wpływają na zachowanie człowieka – m.in. na potrzeby szkolenia został stworzony poradnik, który zawiera wiedzę z tego zakresu.

    Ważną częścią szkolenia był obszar samopoznania i samoświadomości, poznania swoich motywów funkcjonowania. W tym celu komendanci podczas szkolenia wypełniali testy psychologiczne, oczywiście z zachowaniem poufności i anonimowości, testy były wypełniane z dużym zaangażowaniem i ciekawością. Ten obszar tematyczny był prowadzony przez psychologa Komendy Wojewódzkiej w Lublinie  Beatę Jedlinę- Bazyluk.

    Druga część szkolenia była poświęcona zagadnieniom mobbingu i zapobieganiu temu zjawisku w miejscu pracy. Zajęcia z mobbingu prowadziła Pani Anna Kucharska, która jest pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Pani Anna Kucharska, korzystając ze swojego doświadczenia w tym obszarze pracy omawiała zagadnienia dotyczące skutków jakich może doświadczyć  osoba mobbingowana (czyli doznająca przemocy psychicznej) ale również cała instytucja oraz świadkowie takich sytuacji. Podkreślała jakie osoby mogą mieć tendencję do  stosowania mobbingu oraz w stosunku do jakich osób najczęściej ta forma przemocy może być kierowana. Podczas szkolenia duży nacisk był położony na kształtowanie umiejętności zauważania przejawów mobbingu oraz wdrażaniu „dobrych zachowań”, które będę pomagały eliminować takie zachowania. Ponadto została omówiona obowiązująca procedura antymobbingowa, i „ścieżka” ewentualnego postępowania osoby, która doświadcza takiej sytuacji.

    Intensywną praca, wykonana z dużym zaangażowaniem została zakończona Treningiem Relaksacyjnym Jacobsona, której przesłaniem było podkreślenie ważności odpoczynku, dobrego samopoczucia w wpływie tych stanów na kondycje psychofizyczną i wydolność do  pracy. 

tekst: mł. kpt. Beata Jedlina-Bazyluk, asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Narada szkoleniowa kadry dowódzczej PSP woj. lubelskiego.

zdjęcia: mł. bryg. Robert Grelowski KW PSP Lublin.

Skip to content