DSC 0014

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

DSC 001415 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbył się ostatni 32 egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika.

Do sprawdzianu przystąpiło 34 funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Decyzją Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg Szczepana Goławskiego została wyznaczona komisja egzaminacyjna w następującym składzie: przewodniczący st. str. mgr Adrian Ząbek, asp. sztab. Mariusz Szozda i bryg. Tomasz Burcon.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej w formie testu pisemnego i praktycznej, podczas której strażacy w zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej scenkach sytuacyjnych oraz prezentowali swoje umiejętności na różnego rodzaju fantomach treningowych. Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym, co potwierdziło dobre przygotowanie strażaków do stawianych przed nimi zadaniami z dziedziny kwalifikowanej pierwszej pomocy.

DSC 0013DSC 0014

tekst i zdjęcia: st. str. mgr Adrian Ząbek KW PSP Lublin.

Skip to content