DSCN0521

Ćwiczenia praktyczne na Zakładzie Dużego Ryzyka Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Małaszewiczach.

DSCN052130 listopada 2016 roku odbyły się ćwiczenia praktyczne w Zakładzie Dużego Ryzyka Baza Paliw nr 22 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych  
w Małaszewiczach (pow. bialski).

   Manewry zorganizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznym  planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące siły i środki:
1.    Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁA -1”.
2.    Wybrane siły i środki z KM PSP w Białej Podlaskiej.

   Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków z poziomu powiatu, sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji zdarzenia, sprawdzenie możliwości ewakuacji osób poszkodowanych oraz właściwego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności, doskonalenie umiejętności dowodzenia, doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków, dokonanie analizy zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem ewentualnej aktualizacji.
   Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że podczas prowadzenia prac związanych z wymianą elektrycznej przepustnicy doszło do rozszczelnienia  
na połączeniu kołnierzowym w instalacji technologicznej przy zbiorniku z olejem napędowym o pojemności 10000m3. W tym samym czasie pracownik zakładowego laboratorium po pobraniu próbek paliwa ze zbiornika, schodząc ze stromych schodów poślizgnął się i złamał nogę. Po udzieleniu kpp poszkodowanemu i uszczelnieniu wycieku w trakcie wstępnych prac związanych z usunięciem rozlanego paliwa z tacy doszło do zapalenia oleju napędowego. Poparzeniu uległ pracownik zakładu, któremu udzielono kpp. Pożar rozlewiska zagrażał naziemnemu zbiornikowi magazynowemu. Konieczne było podanie piany ciężkiej.

    Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Zakładową Grupę Ratowniczą „Naftor”, Komendę Miejską PSP w Białej Podlaskiej oraz Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie.

mt_gallery: Ćwiczenia Małaszewicze.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła

 

Skip to content