14991977 1242996242437633 1190623181759999765 n

Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

14991977 1242996242437633 1190623181759999765 n11 listopada 2016 r. odbył się apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 w kościele w Gręzówce, gdzie ks. proboszcz Adam Krasuski odprawił mszę św. w intencji strażaków. Po zakończeniu eucharystii pododdział oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac uroczystości przed strażnicę. Po złożeniu meldunku przez
mł. kpt. Pawła Szyszkowskiego o gotowości do uroczystego apelu przywitano gości i zapoznano z historią jednostki OSP. 
  Następnie mł. bryg Paweł Wysokiński odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktu wręczenia decyzji dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasza Majewskiego, którą przekazali na ręce Prezesa OSP Gręzówka dh Janusza Kozioła. W dalszej części apelu odznaczono zasłużonych druhów i druhny.
  W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, bryg. Krzysztof Jankowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, mł. bryg. Paweł Wysokiński – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, st. kpt. Bogdan Dębowski –Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Łukowie, st. bryg w st. spocz. Andrzej Rusinek, Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na czele z Prezesem Zarządu, a zarazem Wójtem Gminy Łuków Panem Mariuszem Osiakiem, insp. Ryszard Szklarz – Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łuków oraz zaproszeni goście. 

mt_gallery: Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP Łuków.

 

Skip to content