Foto 4 - 1 XI

Strażacy z KP PSP Krasnystaw na grobach kolegów – 1 listopada 2016 r.

Foto 4 - 1 XITradycyjnie 1 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz strażacy-emeryci złożyli hołd zmarłym strażakom – pochowanym na Cmentarzu w Krasnymstawie.

Tradycję tą zapoczątkował były Komendant Straży Pożarnej podpułkownik pożarnictwa Mikołaj Szrubowicz. Zgodnie z tą tradycją pierwszy symboliczny ogień jest zapalany na mogile założyciela Krasnostawskiej Straży Ogniowej – Wincentego Certowicza, który w 1881 roku założył w Krasnymstawie Ochotniczą Straż Ogniową.

Cześć ich pamięci.

tekst: bryg. Adam Niemczyk KP PSP Krasnystaw

mt_gallery: Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie na grobach kolegów.

zdjęcia: sekc. Mateusz Niedziela – KP PSP Krasnystaw 

Skip to content