20161124 091426

Narada szkoleniowa służb finansowych.

20161124 09142623 – 24 listopada 2016 r. w Kazimierzu Dolnym, odbyła się narada szkoleniowa służb finansowych jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego.

  Głównym tematem narady szkoleniowej było rozliczanie dotacji dotyczących „Zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” oraz „ Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych”.

  W trakcie narady omówiono stopień realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2016 r. oraz przyjęte założenia do projektu budżetu na rok 2017 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Ponadto poruszono temat zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zmian w klasyfikacji budżetowej.

 W naradzie uczestniczyli główni księgowi oraz komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie udział wzięli : Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz oraz pracownicy Wydziału Finansów.

tekst: Sylwia Szewczyk KW PSP Lublin

mt_gallery: Narada szkoleniowa służb finansowych.

zdjęcia: st. bryg. Grzegorz Podhajny KP PSP Puławy.

Skip to content