Marek Fiutka foto

mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Marek Fiutka foto24 listopada 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  odbyła się uroczystość wręczenia nagród ministra dla nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas tej uroczystości mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka odebrał nominację na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Młodszy brygadier Marek Fiutka pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od 1996 roku.

W 2000 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, następnie podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczął naukę na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Środowiska Politechniki Lubelskiej, gdzie ukończył studia o specjalności zarządzanie i marketing, uzyskując w 2004 r. tytuł magistra. Uzupełniając wykształcenie ukończył w 2012 r. podyplomowe studia „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 2016 r. studia podyplomowe „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” na Politechnice Warszawskiej.

mł. bryg. Marek Fiutka cały okres służby spędził w Lublinie, zajmując stanowiska związane z działalnością kontrolno-rozpoznawczą oraz działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odznaczeniami. 

Z dniem 25 listopada 2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: Monika Krajewska, „Przegląd Pożarniczy”

 dsc1584 dsc1588

Skip to content