DSC 0098

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie.

DSC 009819 listopada 2016 roku w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie.

 

W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby zaproszone:

1.    Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP
2.    st. bryg. Szczepan Goławski –  Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
3.    Ks. kapelan Roman Sawczuk – kapelan diecezjalny strażaków,
4.    Janusz Kozioł – Starosta Łukowski,
5.    st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie,
6.    dh Dariusz Gawlik – Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
7.    Radni Rady Powiatu Łukowskiego,
8.    Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin powiatu łukowskiego,
9.    Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej,
10.    Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku.

Podczas IV Zjazdu uhonorowano odznaczeniem i medalami zasłużonych druhów:

Złoty Znak Związku OSP RP – dh Benedykt PIETRYKA

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Władysław Okliński  oraz dh Zbigniew Krasuski

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Ryszard Pieniak

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin Kożuchowski oraz dh Sławomir Skwarek

Ponadto na Zjeździe omówiono najważniejsze problemy Związku, sprawy z terenu powiatu łukowskiego i Oddziałów Gminnych, jak i poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjazd podjął uchwałę dotyczącą ukierunkowania działań Oddziału Powiatowego Związku w okresie kadencji 2016-2021.

Na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego dokonano wyboru Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku.

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie weszli:

Prezes    JANUSZ KOZIOŁ
Wiceprezes    TOMASZ MAJEWSKI
Wiceprezes    BARBARA ROSA
Sekretarz    JAN STRZYŻEWSKI
Skarbnik    MIROSŁAW SZEKALIS
Członek prezydium    WŁADYSŁAW MIKA
Członek prezydium    MAREK CZUB
Członek prezydium    WACŁAW ŚLEDŹ
Członek prezydium    PIOTR LENDZION
Członek prezydium    MIECZYSŁAW GAŁĘZOWSKI
Członek prezydium    STANISŁAW BALAK
Członek prezydium    WALDEMAR BANCERZ
Członek prezydium    JERZY KĘDRA
Członek zarządu    ANDRZEJ SIWIŃSKI
Członek zarządu    ZUZANNA PIENIAK
Członek zarządu    JAKUB KOŻUCHOWSKI
Członek zarządu    ANDRZEJ RUSINEK
Członek zarządu    MAREK GROCHOWSKI
Członek zarządu    PIOTR CHABER
Członek zarządu    KRZYSZTOF  KAZANA
Członek zarządu    ADAM KACZOR
Członek zarządu    JACEK KRZYSZCZAK
Członek zarządu    JAROSŁAW KWIATKOWSKI
Członek zarządu    WIKTOR MATEŃKO
Członek zarządu    TOMASZ WOŹNIAK
Członek zarządu    JAROSŁAW MODRZEWSKI
Członek zarządu    JANUSZ OZYGAŁA
Członek zarządu    ANDRZEJ  LEWARTOWSKI
Członek zarządu    BENEDYKT PIETRYKA
Członek zarządu    ARTUR PACEK
Członek zarządu    SZCZEPAN BEDNARCZYK
Członek zarządu    MARIUSZ  OSIAK
Członek zarządu    JANUSZ PRZEŹDZIAK
Członek zarządu    MONIKA PYTLIK
Członek zarządu    ROBERT WOJTASIEWICZ
Członek zarządu    TADEUSZ  TALAREK

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego weszli:

1.    Przewodniczący       ADAM ŚWIDERSKI
2.    Wiceprzewodniczący       ZBIGNIEW PRZYBYSZ
3.    Członek       JACEK ANTONOWICZ

Na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego związku dokonano również wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, którymi zostali:

1.    Prezes Zarządu OP ZOSP RP    JANUSZ KOZIOŁ
2.    Członek Zarządu OP ZOSP RP    ZUZANNA PIENIAK

tekst: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP Łuków

mt_gallery: IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie.

zdjęcia: Ireneusz Szczepanik

Skip to content