16zjazd2

IV Powiatowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu.

16zjazd217 listopada 2016r. w Domu Kultury w Łabuniach odbył się IV Powiatowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu.

  Zjazd miał na celu podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za lata 2011-2015 oraz wyborów nowych władz na kolejną kadencję.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes ustępującego Zarządu druh Kazimierz Mielnicki. W Zjeździe wzięło udział 32 delegatów, 15 Przedstawicieli Oddziałów Gminnych ZOSP RP członkowie ustępującego Zarządu oraz goście zaproszeni miedzy innymi posłowie na sejm Pani Genowefa Tokarska Pan Sławomir Zawiślak. W trakcie Zjazdu poruszane zostały najistotniejsze problemy z jakimi borykają się strażacy ochotnicy dotyczące szkoleń i źródeł  finansowania stowarzyszeń. Starszy brygadier Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, omówił zagadnienia dotyczące szkoleń dla strażaków ochotników, ponadto przedstawił zestawienie dotacji MSW dla jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu zamojskiego. Brygadier Jacek Sobczyński odebrał podziękowania dla zamojskiej komendy za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zamojskiego.

  Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP  najwyższe odznaczenia strażackie otrzymali następujący druhowie:
Złoty Znak Związku: Ryszard Gliwiński, Ludwik Paprocha, Krzysztof Pijajko, Kajetan Protas, Ryszard Sawa. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, otrzymali: Józef Fiut, Lucjan Łuczyszyn, Stanisław Panuciak, Piotr Popek, Tadeusz Sędłak, Alojzy Sieczkowski (w imieniu zmarłego odebrał syn Tadeusz Sieczkowski). Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa „po raz drugi”: Marta Firek, Krzysztof Małyska, Jan Saputa.
W zjeździe udział wzięli: Genowefa Tokarska, Sławomir Zawiślak, Marian Starownik- wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i jednocześnie prezes ZW ZOSP RP w Lublinie, Janusz Szpak – członek Zarządu Głównego ZOSP RP, jednocześnie prezes Zarządu OP ZOSP RP w Krasnymstawie, st. bryg. Grzegorz Alinowski – lubelski komendant wojewódzki PSP, Henryk Matej – starosta zamojski, bryg. Jacek Sobczyński – komendant miejski PSP w Zamościu, Arkadiusz Bratkowski – członek zarządu województwa lubelskiego, bryg. Mirosław Michoński – zastępca komendanta miejskiego PSP w Zamościu, ks. Andrzej Chmaj – kapelan powiatowy strażaków, płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, Alfred Hałasa – członek honorowy Zarządu Powiatowego ZOSP RP, burmistrzowie i wójtowie gmin.

  Po licznych głosowaniach nowy skład Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu przedstawia się następująco: Prezes- Kazimierz Mielnicki;  Wiceprezes – Mariusz Branecki, Piotr Koczułap, Sławomir Bartnik, Ryszard Borowski;  Sekretarz- Maria Pieńkosz; Skarbnik – Krzysztof Kostrubiec; członek prezydium – Andrzej Bożek, Piotr Szmidt; Członek Zarządu – Henryk Matej, Ryszard Gliwiński, Edward Polak, Kajetan Protas, Zbigniew Goleniak, Wacław Mróz, Wojciech Kropornicki, Marian Mazur oraz Krzysztof Romańczuk.

mt_gallery: IV Powiatowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

 

Skip to content