2

Ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego.

23 listopada 2016 roku na terenie Leśnictwa Kopanina wchodzącego w skład Nadleśnictwa Lubartów, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego.

  Leśnictwo Kopanina znajduje się w kompleksie leśnym Lasy Kozłowieckie, tworzącym Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Zajmuje powierzchnię 1430,01 ha i zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów.

    W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych: z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego tj.: OSP Kamionka, Kock, Michów, Brzeziny, Jeziorzany, Jamy, Niedźwiada, Nowa Wola, Samoklęski, Wólka Rokicka.

     Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli gospodarze terenów czyli służby leśne Nadleśnictwa Lubartów, Policja oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności   i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

    Głównym celem ćwiczeń manewrowych było doskonalenie taktyki gaszenia pożarów lasów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy służbami leśnymi, a jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenie metod dostarczania wody do pożarów. Podczas manewrów ćwiczono również organizację łączności radiowej na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.  W trakcie ćwiczeń utworzono sztab, który wspierał działania kierującego działaniami ratowniczymi. Kolejnym celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznego przygotowania służb leśnych do działań podczas pożaru zgodnie z opracowanymi sposobami postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Lubartów. Zadania służb leśnych polegały na wskazaniu obszaru objętego pożarem, wyznaczeniu najkrótszych dróg leśnych prowadzących do punktów czerpania wody i ich właściwe oznakowanie oraz pomoc w sztabie utworzonym specjalnie na potrzeby działań gaśniczych.

    Ponadto scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy samochodu osobowego, który zderzył się z cysterną na drodze stanowiącej dojazd pożarowy.
 
    Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Pan Piotr Kiszczak dokonali oceny ćwiczeń, podziękowali za udział w manewrach, a także ich przygotowanie oraz przeprowadzenie. 

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego.

tekst, zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

Skip to content