DSC0050

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych „BOROWNICA 2016”.

 DSC00504 listopada 2016 r. na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw VF -Concept odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu janowskiego pod kryptonimem ”BOROWNICA 2016” .

   W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 12 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, dwa radiowozy Policji,  karetki pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Wydziału Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

   Przed rozpoczęciem ćwiczeń kierownik zakładu omówił proces technologiczny  oraz występujące zagrożenia ze strony amoniaku.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu w którym magazynowane jest 6000 kg amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu janowskiego.

  Scenariusz ćwiczeń zakładał  rozszczelnienie instalacji amoniakalnej w wyniku, którego poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Równocześnie prowadzone były działania gaśnicze  związane z gaszeniem pożaru w magazynie opakowań.

  Po zakończonych ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz  Pazdrak dokonał oceny wykonania nałożonych zadań, podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP Janów Lubelski.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".

Skip to content