zjazd3

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w OSP Hanna.

zjazd316 października 2016 r. o godzinie 10.00 w Remizie OSP Hanna odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy OSP RP we Włodawie.

 

  Na zjeździe obecni byli: Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Alinowski Grzegorz, Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. Matczuk Paweł, Prezes Zarządu OSP w Lublinie druh Marian Starownik, Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik, Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki, Wójt Gminy Wola Uhruska Jan Łukasik, Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk oraz delegacja strażaków z Białorusi.
  Na wstępie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP we Włodawie druh Franciszek Gruszkowski zdał relację z ubiegłych pięciu lat działalności podsumowując najważniejsze elementy działalności. Następnie odznaczono zasłużonych medalami.
Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono Jana Łukasika.
 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono:
Gruszczyński Zbigniew – właściciel firmy Prima
Sławiński Janusz – właściciel firmy Slawex
Blicharski Wiesław – Właściciel firmy Hand – Bud
Łojewski Krzysztof – właściciel spółki GRAMAR
Jakubowski Zenon – Prezes Towarzystwa Ziemi Włodawskiej
Oleg Michalczuk – Z-ca Naczelnika Wojewódzkiego MCzS Brześć
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Radkiewicz Hubert – Prezes MPGK we Włodawie
Tycyk Konstanty – Prezes PDM Włodawa
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Chwedoruk Aniela – Dyrektor Banku Spółdzielczego we Włodawie
Rogalski Jan – właściciel firmy FORGAL w Orchówku
Tadeusz Łągwa – Prezes firmy WZURiB we Włodawie

Odznaczeń dokonali:
Marian Starownik – Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie
Franciszek Gruszkowski – Prezes ZOP ZOSP RP we Włodawie
st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

Następnie delegaci dokonali wyborów zarządu. Po ukonstytuowaniu się władz nowy zarząd przedstawia się następująco:
1. Prezes                             –  Franciszek Gruszkowski
2. Wiceprezes                     –  Stanisław Weremczuk
3. Wiceprezes                     –  Adam Panasiuk
4. Sekretarz                         –  Artur Kołodziej
5. Skarbnik                          –  Józef Matczuk
6. Członek Prezydium       –  Grażyna Kowalik
7. Członek Prezydium       –  Leszek Jóźwiak
8. Członek Zarządu           –  Andrzej Ćwirta
9. Członek Zarządu           –  Stanisław Bożyk
10. Członek Zarządu          –  Stanisław Artymiuk
11. Członek Zarządu          –  Ryszard Kiryk
12. Członek Zarządu          –  Paweł Matczuk
13. Członek Zarządu          –  Marek Kopieniak
14. Członek Zarządu          –  Radosław Cenkała
16. Członek Zarządu          –  Stanisław Kiryczuk

mt_gallery: Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w OSP Hanna.

tekst/zdjęcia: mł. bryg.  Waldemar Makarewicz KP PSP Włodawa.

Skip to content