DSC 4318

Uroczystość przejęcia obowiązków zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie.

DSC 4318Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski  z dniem 1 listopada 2016 roku powołał st. kpt. Artura Rutkowskiego  na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Chełmie.

Uroczystość przejęcia obowiązków nowego zastępcy komendanta miała miejsce w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Chełmie w dniu 28 października 2016 r.

W uroczystości udział wzięli:
•    st. bryg. Piotr Zmarz – zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
•    bryg. Zbigniew Raźniewski – komendant miejski PSP w Chełmie,
•    funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

    st. kpt. Artur Rutkowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (1996-1998) uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły w 1998 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Chełmie jako starszy ratownik. Od 1999 r. do 2016 r. pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji i dowódcy zmiany. W czasie służby podnosił swoje kwalifikacje i wyszkolenie. W 2005 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 2013 r.  tytuł magistra w specjalności „Samorząd terytorialny i polityka kadrowa”.  
1 października 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Nr 1 w Chełmie.
W trakcie swojej służby kilkakrotnie otrzymywał: ordery, odznaczenia i dyplomy. Oto niektóre z nich:
– Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2006r.),
–  Dyplom Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych (2008r.),
– Brązowy Medal za Długoletnią służbę (2013r.),
– Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2015r.),
– Dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych (2016r.).

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba, KM PSP Chełm.

mt_gallery: Uroczystość przejęcia obowiązków zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie.

Skip to content