IMG 0716

Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

IMG 0716W dniach 4-7 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

  Na szkoleniu uczestnicy, ubiegający się o aktualizację posiadanych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, przyswajali wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia teoretyczne zorganizowane zostały w sali szkoleniowej, a część praktyczna, umożliwiająca ugruntowanie wiedzy z taktyki posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym i gaśnicami przeprowadzono na placu treningowym Ośrodka przy ul. Grygowej 8-10 w Lublinie.

  Uczestnicy potwierdzili posiadaną wiedzę zdając egzamin testowy przeprowadzony w ostatnim dniu szkolenia i uzyskali prawo do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej na kolejne pięć lat. 

tekst/zdjęcie: mł. bryg. Tomasz Baran OSZ KW PSP Lublin

 

Skip to content