DSC 0269

Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.

DSC 026930 września 2016 roku nastąpiło przekazanie przez mł. bryg. Mirosława Walickiego obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, bryg. Franciszkowi Filipiukowi.

Decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Franciszek Filipiuk został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim od 1 października 2016 roku. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, przedstawiciel marszałka województwa, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego, przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu, starosta radzyński, wójtowie gmin z terenu powiatu, księża kapelani oraz księża z dekanatu radzyńskiego, emeryci i renciści pożarnictwa, prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, funkcjonariusze i pracownicy tutejszej komendy.

W tym dniu zostało również przeprowadzone uroczyste otwarcie Izby Tradycji Pożarniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Głównym inicjatorem powstania izby był odchodzący w stan spoczynku mł. bryg. Mirosław Walicki.

Przebieg służby bryg. Franciszka Filipiuka:

1.08.1981r. Rozpoczęcie studiów w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie.

Grudzień 1981r. Przerwanie studiów w związku ze strajkiem podchorążych i rozwiązaniem WOSP.

1982r-1986r. Kontynuowanie studiów w nowo powołanej Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

1.09.1986r. Podjęcie służby na stanowisku oficera ds. operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych Białej Podlaskiej.

1.01.1990r – 30.06.1992r. Pełnienie służby na stanowisku dowódcy zmiany w Zawodowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

1.07.1992r – 31.12.1998r. Sprawowanie funkcji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

1.01.1999r – 31.03.1999r. Pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

1.04.1999r – 31.12.2011r. Służba na stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

1.01.2012r – Służba na stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej po zmianie regulaminu organizacyjnego KM PSP.

Wykształcenie

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnictwa – 1.08.1981 – do rozwiązania WOSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 1982r – 1986r promocja na pierwszy stopień oficerski i uzyskanie tytułu magistra inżyniera pożarnictwa.

Uniwersytet Warszawski – 1998r – 1999r studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienia, odznaczenia

1999r. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

1997r. brązowy krzyż zasługi.

2008r. srebrna odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

2013r. srebrny medal za długoletnią służbę.

tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka KP PSP Radzyń Podlaski.

mt_gallery: Przekazanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.

 

Skip to content