start1

Powołanie mł. bryg. Tomasza Podkańskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

start120 października 2016 r. odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez mł. bryg. Tomasza Podkańskiego. 

 

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym:
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski
Starosta Lubartowski – Fryderyk Puła
Kapelan powiatowy strażaków – ks. kanonik Stanisław Rząsa
Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu lubartowskiego
Przedstawiciele współpracujących jednostek i instytucji.
W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby mł. bryg. Tomasza Podkańskiego.
Służbę rozpoczął jako słuchacz – podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1999-2003). Po ukończeniu szkoły skierowany do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, gdzie początkowo jako inspektor, a później młodszy specjalista pełnił służbę w Wydziale kontrolno – rozpoznawczym.

W 2006 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,  gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa, a w 2009 r. studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
W 2007 r. został przeniesiony do służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Lublinie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy JRG. W roku 2012 został mianowany na stanowisko dowódcy JRG Nr 2 w Lublinie, gdzie pełnił służbę do 2013 r. do czasu przeniesienia na stanowisko dowódcy JRG Nr 4 w Lublinie. W 2015 r. powrócił do JRG Nr 2 gdzie pełnił służbę do czasu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie.
 
W trakcie pełnionej służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe: został członkiem Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej „LUBLIN – 4”  – nurek MSWiA z uprawnieniami do kierowania pracami podwodnymi oraz uzyskał uprawnienia stermotorzysty żeglugi śródlądowej.
Wielokrotnie reprezentował województwo lubelskie na mistrzostwach Polski strażaków-płetwonurków.

mt_gallery: Powołanie mł. bryg. Tomasza Podkańskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

Skip to content