Foto 2

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie – 25 października 2016 r.

Foto 225 października 2016 r. w sali Urzędu Miasta w Krasnymstawie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnymstawie.

Nie zawiedli zaproszeni goście wśród których można było ujrzeć m.in.: prof. Józefa Zająca – senatora RP, Mirosława Księżuka – przedstawiciela Posła na Sejm RP Teresy Hałas, st. bryg. Szczepana Goławskiego – zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, dh Mariana Starownika – Prezesa Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie, dh Tadeusza Szyszko – Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie, Henryka Czernieja – Wicestarostę Krasnostawskiego. Ponadto w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.

Na wstępie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, a zarazem Starosta Krasnostawski dh Janusz Szpak przedstawił najważniejsze zadania realizowane w czasie ostatnich pięciu lat działalności. Następnie odznaczono osoby, które zasłużyły się bardzo dobrą współpracą ze strażakami ochotnikami. Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Piotr Matej i Lech Berezowski, srebrne: Marek Kasprzak, Jacek Lis i Artur Sysa, a brązowy Marcin Zając.

Następnie delegaci przystąpili do wyboru zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd wojewódzki. Delegaci zadecydowali o wyborze 23 osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie. Dokonano więc wyborów, a następnie ukonstytuowania się zarządu, w wyniku którego prezesem na kolejne pięć lat został ponownie Janusz Szpak. Wiceprezesami zostali: Zbigniew Ostrowski, Tadeusz Zdunek i Leszek Waręcki, sekretarzem Ryszard Stasiuk, a skarbnikiem Dariusz Nawrocki. W skład zarządu weszli ponadto: ks. Henryk Kozyra, Bogusław Kalinecki, Wiesław Kocimski, Dariusz Pylak, Edyta Gajowiak-Powroźnik, Tadeusz Chruściel, Edward Cieplechowicz, Grzegorz Jasiński, Wiesław Krzysztoń, Marian Książek, Jerzy Szadura, Ryszard Pszenniak, Janusz Dobosz, Jacek Rondoś, Marian Kania, Edward Bobel, Jan Kuchta.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk Knap, Artur Sawa, Leszek Proskura, Czesław Berbeć i Zbigniew Domański. Ponadto wybrano 13 osobowy skład delegatów, którzy reprezentować będą krasnostawskich ochotników na zjeździe wojewódzkim. Natomiast do władz wojewódzkich wytypowano Janusza Szpaka i Tadeusza Chruściela. 

tekst, zdjęcia: bryg. Adam Niemczyk KP PSP Krasnystaw.

mt_gallery: IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie - 25 października 2016 r.

Skip to content