ars0

Ćwiczenia ARSENAŁ 2016.

ars010 października 2016r. na obiekcie Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ przy ul. Zamkowej, zostały przeprowadzone manewrowe ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb, inspekcji współdziałających.

 

Założenie do ćwiczeń przewidywało: pomiędzy jednym ze zwiedzających a przewodnikiem dochodzi do konfliktu, w wyniku  czego sprawca terroryzuje przewodnika ostrym narzędziem oraz wywołuje pożar w szatni budynku Arsenału.  

    Celem nadrzędnym ćwiczeń było:
•    doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w budynku muzeum, oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami ratowniczymi;
•    praktyczne sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenie ewakuacji eksponatów muzeum,
•    rozpoznanie operacyjne obiektu pod kątem przejezdności dróg pożarowych oraz kierunków ewakuacji z budynków.

    Po wywołaniu pożaru, sprawca przemieścił się z zakładnikiem w inną część budynku – Policja przystąpiła do negocjacji. Po uzyskaniu informacji z systemu monitoringu pożarowego, do zdarzenia zostały skierowane w pierwszej fazie ćwiczeń 3 zastępy z JRG Zamościu. Pierwsze działania gaśnicze (z wykorzystaniem gaśnicy, hydrantu wewnętrznego) podjął pracownik muzeum w wyniku czego uległ podtruciu przez gazy pożarowe, zachodziła konieczność jego ewakuacji ze strefy zagrożenia. W wyniku przeprowadzonej ewakuacji zwiedzających stwierdzono, brak dwóch kolejnych osób. W związku z czym równolegle z działaniami gaśniczymi, prowadzono przeszukiwanie budynku w celu odnalezienia osób.
W związku z rozwojem pożaru, z uwagi na potrzebę ochrony eksponatów Prezydent Miasta powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem była koordynacja przedsięwzięcia. Ewakuację eksponatów przeprowadzali żołnierze 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, przy zastosowaniu procedur związanych z uruchomieniem wojska do tego typu zdarzeń.  
    Na potrzeby ćwiczeń, dokonano sprawdzenia możliwości dostarczania wody do miejsca akcji poprzez przepompowywanie z pobliskiego kanału zasilającego staw w Parku Miejskim.    
    Specyfika obiektu, szczególnie kwestia ewakuacji eksponatów muzealnych wskazuje, że przeprowadzenie ćwiczeń w tego rodzaju obiekcie, jest niezbędne. Ćwiczenia pozwalają
w praktyce zweryfikować przyjęte procedury postępowania na wypadek pojawienia się zagrożenia, co wpłynie na lepszą skuteczność prowadzonych działań.  
    W ćwiczeniach wzięło udział 4 zastępy PSP; 3 zastępy OSP: Mokre, Łabunie i Sitno, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja 3 Batalion Zmechanizowany, Straż Miejska. Obserwatorem ćwiczeń z ramienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego był. bryg. Andrzej Kopeć zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KW PSP w Lublinie.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Ćwiczenia ARSENAŁ 2016.

 

Skip to content