sen4

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

sen426 października 2016 r. w Bortatyczach odbyło sie ostatnie z cyklu spotkań, skierowane do bardziej dojrzałej części mieszkańców gminy Zamość, w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczeństwo seniorów”.

 

Wcześniej takie spotkania odbyły się w Potoczku gm. Adamów oraz Grabowcu. Działania profilaktyczne prowadziły wspólnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, Komenda Miejska Policji w Zamościu oraz Komenda Miejska PSP w Zamościu, w ramach zawartego porozumienia.   

Nadrzędnym celem podjętych działań była szeroko rozumiana profilaktyka dotycząca:
•    propagowania zasad ruchu drogowego,  
•    sposobów jak nie stać się ofiarą oszustów,
•    zasad zachowania się w przypadku powstania zagrożeń oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom (pożar, zatrucie tlenkiem węgla),
•    udzielania pierwszej pomocy.   
W ramach profilaktyki przeciwpożarowej zostały poruszone zagadnienia związane z kampanią informacyjną „Czad i ogień obudź czujność”. Mieszkańcom przybliżono problematykę związaną z trwającym sezonem grzewczym, zagrożeniami, jak również sposobami zabezpieczenia domów przy wykorzystaniu autonomicznych czujek dymu oraz czujników tlenku węgla. Omówione też zostały najczęstsze przyczyny pożarów, ze zwróceniem uwagi na obowiązki właścicieli obiektów w kwestii oczyszczania kominów z zalegającej sadzy, składowania materiałów palnych w pobliżu pieca CO i komina.
    Na koniec każdego ze spotkań przybliżona została tematyka, dotycząca udzielania pierwszej pomocy, w tym wykonywania zewnętrznego masażu serca. W ramach podnoszenia bezpieczeństwa na drogach, każdy otrzymał opaskę odblaskową oraz ulotki informacyjne.       

tekst: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Bezpieczeństwo Seniorów.

zdjęcia: KM PSP Zamość.

Skip to content