logo kw psp lublin 999

12 październik 2016 r. Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

logo kw psp lublin 99912 października 2016 roku w sali narad Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

 

  Naradzie przewodniczył lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.

  Pierwszy zabrał głos lubelski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, który przekazał informacje z narady kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej jaka odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie w dniu 23 września br..

  Następnie głos zabrał zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz i omówił zagadnienia dotyczące nadzorowanych wydziałów. Dotyczyły one m.in.: finansowania inwestycji budowlanych, dofinansowywania OSP ze środków firm ubezpieczeniowych, nowej perspektywy pozyskiwania środków unijnych oraz zakupów pojazdów na potrzeby PSP. Sprawy związane z funkcjonowaniem wydziału operacyjnego, ośrodka szkolenia KW PSP w Lublinie oraz sekcji informatyki i łączności przedstawił zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski.

  W dalszej części narady kierujący pracą komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przedstawili najważniejsze zadania realizowane w nadzorowanych wydziałach.
  Podczas narady zostały również omówione nowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w PSP oraz kwestie dot. sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gasniczych” w oparciu o zapisy dokumentu „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku”.

  Ostatnim elementem narady było szkolenie przeprowadzone przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych dla wybranych komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego.

Tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

Skip to content