1

Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przez bryg. Grzegorza Szyszko.

131 sierpnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez bryg. Grzegorza Szyszko.

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym:
–    Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Szczepan Goławski
–    Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie – dh Marian Starownik
–    Starosta Lubartowski – Fryderyk Puła
–    Kapelan powiatowy strażaków – ks. kanonik Stanisław Rząsa
–    Kierownicy współpracujących instytucji rządowych i samorządowych
–    Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu lubartowskiego
–    Komendanci miejscy i powiatowi z terenu województwa lubelskiego
–    Emeryci pożarnictwa
–    Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.

W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby odchodzącego komendanta.

Bryg. Grzegorz Szyszko kontynuując tradycje rodzinne już od najmłodszych lat związał się z ochroną przeciwpożarową, należąc do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie, a w latach 2004-2007 był jej prezesem. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej, rozpoczął w dniu 17 sierpnia 1993 r. jako słuchacz – podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Następnie został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, gdzie z dniem 15 maja 1997 r. został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Przez cały okres służby podnosił swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych. Ukończył m.in. Politechnikę Lubelską, gdzie na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki uzyskał tytuł magistra inżyniera oraz studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ponadto zdobył uprawnienia sternika motorowodnego, młodszego ratownika WOPR, diagnosty samochodowego, a także ukończył kurs pedagogiczny instruktora nauki zawodu. W służbie wyróżniał się pracowitością, profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizację obowiązków służbowych. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczych poza obszarem powiatu i województwa. Brał czynny udział w niesieniu pomocy podczas powodzi i kataklizmów, które nawiedzały województwo lubelskie i śląskie w minionych latach.
    Doceniany przez przełożonych pokonywał kolejne szczeble kariery zawodowej od dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy jrg, zastępcy komendanta powiatowego PSP, aż do stanowiska komendanta powiatowego PSP w Lubartowie,  na które to z dniem 1 sierpnia 2010 r. powołał go Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Z dniem 4 maja 2013 r. za wzorową realizację zadań służbowych Minister Spraw Wewnętrznych  awansował mł. bryg. Grzegorza Szyszko do stopnia brygadiera. Jako komendant powiatowy aktywnie zabiegał o pozyskanie pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystując zarówno dofinansowanie     z budżetu państwa jak i środki unijne. W miesiącu lipcu br. zrealizował zadanie polegające na przejęciu w trwały zarząd działki pod budowę nowych obiektów lubartowskiej komendy.
    Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W roku 2008 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył bryg. Grzegorza Szyszko „Brązowym medalem za długoletnią służbę”, a w roku 2013 „Brązowym Krzyżem Zasługi”.
    Podczas trwającej uroczystości zdania obowiązków komendanta powiatowego bryg. Grzegorz Szyszko, został odznaczony „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej” oraz odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej”.
    Z dniem 31 sierpnia 2016 r. bryg. Grzegorz Szyszko został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.
    Od dnia 01 września 2016 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie st. bryg. Jarosławowi Maludze.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przez bryg. Grzegorza Szyszko.

Skip to content