01

Powołanie Komendanta Powiatowego i Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju

01Powołanie Komendanta Powiatowego i Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

30 września 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której powołano:
bryg. Wiesława Krent – na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju
oraz
bryg. Mirosława Bury – na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju

W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Biłgorajski Pan Marian Tokarski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Paterak, Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju insp. Ryszard Piłat, Z-ca Burmistrza Miasta Biłgoraja Pan Michał Dec.

Bryg. Wiesław Krent związany jest z pożarnictwem od 1988 r., kiedy rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w 1990 r. na stanowisku instruktora w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Biłgoraju realizując zadania służby kontrolno-rozpoznawczej. Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej mianowany na stanowisko technika, a następnie starszego technika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Od 1999 r. zajmował stanowisko dowódcy JRG aż do dnia 27 sierpnia 2016 r., kiedy zostało mu powierzone pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

 

mt_gallery:Powołanie Komendanta Powiatowego i Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju

Skip to content