DSC01105

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim

DSC01105W sobotę 10 września 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim. Organizatorami Święta byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim, Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia OSP, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski oraz Rada Miasta Stoczek Łukowski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia zasłużonym druhom z OSP w Stoczku Łukowskim. W trakcie obchodów odsłonięto i poświęcono pomnik św. Floriana patrona strażaków. Ponadto można było obejrzeć wystawę fotograficzną związaną z historią OSP w Stoczku Łukowskim, samochody i sprzęt strażacki jakim dysponują strażacy z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski oraz posłuchać koncertu orkiestry dętej ze Stoczka Łukowskiego. Druhna Prezes Barbara Rosa przypomniała historię stoczkowskiej OSP.

 

Swoją obecnością na 100-leciu zaszczycili między innymi:
• Poseł na Sejm RP – Krzysztof Głuchowski
• Senator RP – Stanisław Gogacz
• Przedstawiciel MSWiA – Dyrektor Departamentu w MSWiA Wojciech Federczyk
• Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Leszek Świętochowski
• Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Małgorzata Bogusz
• Księża kapelani Andrzej Biernat, Roman Sawczuk, proboszcz Stanisław Bieńko
• Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Szczepan Goławski
• Komendant Powiatowy PSP w Łukowie – st. bryg. Tomasz Majewski,
• Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Lublinie, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Łukowie dh Janusz Kozioł
• Burmistrz miasta Stoczek Łukowski – Ireneusz Szczepanik
• Wójt Gminy Stoczek Łukowski – Marek Czub

Zaproszeni goście składali wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak pięknego Jubileuszu. Kierowali także słowa uznania za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Sto lat działalności OSP w Stoczku Łukowskim to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych, czym zasłużyli sobie na szacunek nie tylko mieszkańców miasta Stoczek Łukowski ale i wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego.

Goście dziękowali strażakom ochotnikom za wytrwałości w tej ciężkiej, ale jakże pięknej służbie, w której poprzez ratowanie ludziom życia, zdrowia i mienia ofiarują najcenniejszy dar, jaki strażacy mogą ofiarować społeczeństwu. Wzorowa postawa, trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi jest wysoko ceniona przez lokalną społeczność. Życzyli stoczkowskim strażakom, aby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. Oby każdy wyjazd przynosił ulgę zagrożonym i kończył się szczęśliwym powrotem.

mt_gallery:Jubileusz 100-lecia OSP w Stoczku Łukowskim

 

tekst mł. bryg. Paweł Wysokiński – KP PSP w Łukowie
zdjęcia Piotr Kasianiuk

 

Skip to content