DSC01139

Ćwiczenia zgrywające na terenie gminy Trzebieszów

DSC01139W dniu 21 września 2016 r. w Trzebieszowie na terenie gospodarstwa rolnego (pieczarkarni) oraz na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbyły się ćwiczenia zgrywające Komendy Powiatowej PSP w Łukowie wraz z druhami z OSP z terenu gminy Trzebieszów przy wsparciu Zespołu Ratownictwa Medycznego z SP ZOZ w Łukowie i Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa epizody.

Pierwszy epizod obejmował pożar budynku kotłowni, który powstał w wyniku zaprószenia ognia przez jednego z pracowników obsługujących piec na paliwo stałe. Teren akcji został podzielony na dwa odcinki bojowe. Zadania ratowników prowadzących działania w pierwszym odcinku polegały na wejściu do budynku roty zabezpieczonej sprzętem ochrony dróg oddechowych oraz linią gaśniczą celem przeszukania pomieszczeń oraz likwidacji pożaru. Odnaleziona poszkodowana osoba została natychmiast ewakuowana na zewnątrz, gdzie udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Druga rota prowadziła przeszukanie pomieszczeń sąsiadującej z kotłownią hali, w której w wyniku intensywnego zadymienia zagubiły się dwie pracownice. Ratownicy zabezpieczeni sprzętem ochrony dróg oddechowych odnaleźli i ewakuowali kobiety na zewnątrz, gdzie została im udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. Zadaniem ratowników pracujących na drugim odcinku bojowym było wykonanie zaopatrzania wodnego ze zbiornika wodnego oddalonego kilkaset metrów od miejsca pożaru. Woda niezbędna do ugaszenia pożaru i zabezpieczenia sąsiadujących z nią zagrożonych obiektów została przepompowana na znaczną odległość z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów i sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Drugi epizod związany był z pożarem budynku zaplecza boiska „Orlik” zlokalizowanego na terenie szkoły w Trzebieszowie. Rota zabezpieczona w sprzęt ochrony dróg oddechowych wraz z linią gaśniczą, udała się do wnętrza obiektu, gdzie dokonała lokalizacji i likwidacji pożaru.

W ćwiczeniach brały udział OSP Trzebieszów i OSP Wierzejki wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostki spoza ksrg: OSP Popławy, OSP Karwów, OSP Wylany, OSP Nurzyna, OSP Szaniawy Poniaty, OSP Zembry i OSP Celiny.

 

mt_gallery:Ćwiczenia zgrywające

tekst: mł. bryg. Paweł Wysokiński
zdjęcia: kpt. Dominik Sadowski

Skip to content