01

Ćwiczenia manewrowe na terenie Zakładu Dużego Ryzyka

01W celu sprawdzenia procedur ratowniczych zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla których przewidziano udział sił i środków PSP, a także w celu sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym, w dniu 27 września 2016 roku na terenie Zakładu Dużego Ryzyka GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. przeprowadzono ćwiczenia manewrowe.

Głównym celem ćwiczeń było: sprawdzenie procedur dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa, sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji skutków zdarzenia, sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla osób poszkodowanych i zagrożonych, doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym podczas akcji ratowniczych, doskonalenie poziomu wyszkolenia osób funkcyjnych powołanych do realizacji zadań, przewidzianych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym, sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności dowodzenia i współdziałania, sprawdzenie gotowości operacyjno – technicznej wybranych sił i środków, doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków jednostki, dokonanie analizy zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Komendy Powiatowej PSP w Puławach, Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz wybrane siły i środki Lubelskiej Brygady Odwodowej. W sumie w ćwiczeniach udział wzięło ponad 80 ratowników oraz prawie 30 pojazdów pożarniczych.

Ćwiczenia osobiście nadzorowali: Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny oraz Komendant Zakładowej Straży Pożarnej p. Wacław Kozioł.

 

mt_gallery:Ćwiczenia manewrowe

Opracowanie i foto: st. kpt. Wojciech Miciuła

Skip to content