01

Ćwiczenia jednostek OSP powiatu świdnickiego

0111 września 2016 r. na terenie Lasu Mełgiewskiego (Nadleśnictwo Świdnik) odbyły się ćwiczenia doskonalące 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu świdnickiego, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) oraz 3 jednostek spoza KSRG.

 

Jednostki KSRG:
1. OSP Piaski
2. OSP Bystrzejowice Drugie
3. OSP Rybczewice
4. OSP Częstoborowice
5. OSP Trzeszkowice
6. OSP Minkowice
7. OSP Oleśniki
8. OSP Trawniki

Jednostki spoza KSRG:
1. OSP Siedliszczki
2. OSP Kozice Górne
3. OSP Wierzchowiska.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności strażaków OSP z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego, gaśniczego, łączności, kontrola stanu technicznego sprzętu i pojazdów, doskonalenie współpracy i współdziałania jednostek OSP, ustalenie kierunków szkolenia i doposażenia OSP w przyszłości oraz rozwijanie współpracy z Nadleśnictwem w Świdniku.
Realizacja założonego celu polegała na poruszaniu się jednostek w terenie leśnym i okolicach oraz realizacji czynności ratowniczych na stanowiskach przygotowanych przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Świdniku i pracowników Nadleśnictwa Świdnik. Ocena wykonywanych czynności była wykonywana przez rozjemców – strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Przygotowane stanowiska:
1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zadymionych pomieszczeniach, połączone z ewakuacją poszkodowanej osoby z wnętrza pomieszczenia. W ćwiczeniu tym oceniane jest również prowadzenie korespondencji radiowej zgodnie z zasadami korzystania z sieci radiowych.
2. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) osobie poszkodowanej: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz przygotowanie osoby poszkodowanej do transportu na desce ortopedycznej.
3. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne, w zakresie podstawowym, jaki mogą realizować wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG, tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej.
4. Ratownictwo techniczne, polegające na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu zdarzenia, stabilizacji uszkodzonego pojazdu, przygotowaniu narzędzi hydraulicznych do pracy i realizacji założonego scenariusza, tj. usuwania kolejnych elementów pojazdu w celu ewakuacji osoby z kabiny samochodu.
5. Korzystanie z pilarek do drewna oraz poduszek pneumatycznych w celu uwolnienia osób przygniecionych pniami drzew – ćwiczenie w asyście instruktora ds. obsługi pilarek z Nadleśnictwa Świdnik.
6. Stanowisko kontroli stanu technicznego pojazdu pożarniczego i wyposażenia ratowniczego oraz dokumentacji pojazdu miało na celu stałą poprawę dbałości o pojazdy i sprzęt.

Dodatkowo, po zakończeniu ćwiczeń, odbyły się rywalizacje sportowe pomiędzy strażakami OSP – przeciąganie węża strażackiego, rzut w dal sprzętem pożarniczym (prądownica pianowa).
W ćwiczeniach udział wzięło 66 strażaków OSP (11 pojazdów pożarniczych OSP).

Po ćwiczeniach nastąpiło podsumowanie, w którym rozjemcy dokonali oceny ćwiczących. Wysunięto szereg wniosków:
1. Należy stale doskonalić kpp wśród strażaków OSP.
2. Należy nadal podnosić umiejętności z zakresu korzystania z sieci radiowych i przekazywania informacji drogą radiową.
3. Większy nacisk w trakcie szkolenia strażaków OSP należy kłaść na współpracę ratowników tworzących rotę, szczególnie z uwzględnieniem ich wzajemnego zabezpieczania się.
4. Należy pracować nad umiejętnościami dowódców z jednostek OSP w zakresie oceny zdarzenia i zmieniających się warunków, mających wpływ na podejmowane decyzje.
5. Stan techniczny sprzętu pożarniczego i pojazdów nie budzi większych zastrzeżeń, a obsługa sprzętu, w tym pneumatycznego i hydraulicznego, jest na dobrym poziomie.

 

mt_gallery:Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego

 

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Pyszko – KP PSP w Świdniku

Skip to content