18

Narada szkoleniowa i ćwiczenia kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

18W dniach 29 – 30 sierpnia 2016 r. Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Tomaszowie Lubelskim zorganizowała naradę szkoleniową kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

 

W naradzie udział wzięli naczelnicy wydziałów operacyjnych KP(M) PSP woj. lubelskiego  oraz dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych.
   W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem jednej z największych w Polsce Farm Fotowoltaicznych o mocy 1,32 MW w miejscowości Tomaszów Lubelski przy ul. Łaszczowieckiej. Przedstawiciele firmy Solar Park Zamość, (wykonawca farmy, a w chwili obecnej zarządzający nią), przeprowadzili szkolenie dotyczące funkcjonowania farmy oraz przekazali bardzo wiele cennych uwag związanych z możliwością wystąpienia różnego rodzaju awarii m.in. powstania pożaru oraz sposobów działań w przypadku ich wystąpienia.
   W dalszej części narady przedstawiona została sytuacja epizootyczna związana z pojawieniem się na terenie województwa lubelskiego ognisk afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zapoznali funkcjonariuszy z zagrożeniami, jak i metodami zwalczania ASF, natomiast dowódca JRG z Białej Podlaskiej przedstawił zadania pomocnicze jakie realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bialskiego związane ze zwalczaniem ASF. Omówiony został także udział sił i środków Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego w ćwiczeniach H2O – 2016, które odbyły się na terenie województwa świętokrzyskiego w czerwcu br. Ponadto przedstawione zostały możliwości prowadzenia ewakuacji osób z obiektów wysokich i wysokościowych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „LUBLIN-2”.
    W dniu 30 sierpnia odbyła się druga część szkolenia połączona z ćwiczeniami zgrywającymi jednostek straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Ćwiczenia rozpoczęto w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim częścią teoretyczną  dotyczącą funkcjonowania turbin wiatrowych, którą przeprowadzili przedstawiciele EDP Renewables Polska. Następnie wszyscy uczestnicy ćwiczeń udali się na teren Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski.
W ramach ćwiczenia praktycznego sprawdzono możliwość prowadzenia ewakuacji osób
w sytuacjach awaryjnych – przeprowadzono ewakuację osoby poszkodowanej z gondoli  turbiny wiatrowej.
W ćwiczeniu praktycznym uczestniczyli:
– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „LUBLIN 2”,
– siły i środki jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Tomaszowie Lubelskim,
– zespół ratownictwa medycznego,
– Policja.
Obserwatorami ćwiczenia byli uczestniczy narady szkoleniowej oraz przedstawiciele 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu tomaszowskiego.

Po zakończeniu ćwiczeń w m. Przeorsk nastąpiło podsumowanie, którego dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepan Goławski.

Organizatorzy składają podziękowania: Solar Park Zamość, EDP Renewables Polska oraz Samorządowi Gminnemu w Tomaszowie Lubelskim i jednostce OSP Przeorsk.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Hamaluk KW PSP Lublin, mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski.

mt_gallery: Narada szkoleniowa pionu operacyjnego PSP woj. lubelskiego.

Skip to content