IMG 5103

Szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych.

IMG 5103W dniach 06-08.07.2016 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizowała szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych.

   Adresatami szkolenia jest 38 strażaków z woj. lubelskiego którzy będą pełnić funkcję instruktorów ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). Kolejnymi uczestnikami szkolenia są także przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

   Szkolenie ma na celu usprawnienie prowadzenia medycznych działań ratunkowych na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym. Uczestnicy  wzbogacają swoją dotychczasową wiedzę o nową tematykę:  zdarzenie nadzwyczajne, masowe i mnogie;
• katastrofa; • fazy prowadzenia akcji ratunkowej, organizacja pomocy medycznej na miejscu zdarzenia; • zasady segregacji medycznej; • różnice w prowadzeniu segregacji medycznej w przypadku zdarzenia z substancjami niebezpiecznymi; • zachowania i reakcje psychiczne występujące podczas zdarzeń nadzwyczajnych, masowych, mnogich, katastrof i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.

   Kierownikiem kursu jest st. str. Ząbek Adrian z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie. Wykładowcami są strażacy z woj. zachodniopomorskiego st. sekc. dr Tomasz Kubiak Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP, st. kpt. Cezary Jesionek dowódca zmiany z KP PSP Łobzie i pani psycholog mł. kpt. Beata Jedlina Bazyluk oraz st. str. Jolanta Jaskot.
   W ostatnim dniu szkolenia o godzinie 14:00 odbyły się ćwiczenia podsumowujące. Na ćwiczeniach podsumowujących strażacy we współpracy z pogotowiem prowadzili segregację poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku potrącenia przez rozpędzony autobus, który wjechał w tłum ludzi.

   Stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski.

tekst: st. str. Adrian Ząbek KW PSP Lublin

mt_gallery: Szkolenie z zakresu segragacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych i mnogich.

zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin; OSZ KW PSP Lublin.

Skip to content