20160622 112521

Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG”.

20160622 112521Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.

    W dniach 22-23.06.2016 r. i 29-30.06.2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zostały przeprowadzone dwa szkolenia z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG.
    Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów na instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG do prowadzenia zajęć doskonalących w zakresie ratownictwa medycznego w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Adresatami szkolenia byli strażacy o kwalifikacjach ratownika medycznego, którzy są planowani do pełnienia funkcji instruktorów ratownictwa medycznego.

   W powyższym szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków z terenu woj. lubelskiego.

 

tekst/zdjęcia: st. str. Ząbek Adrian 

Skip to content