SAM 3258

Szkolenie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpozarowych.

SAM 325814 i 15 lipca 2016 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

   W szkoleniu wg programu „Lokalizacja ze względu na odległości od działek i budynków – w tym rozwiązania zamienne.  Zastosowanie elementów oddzieleń przeciwpożarowych” – uczestniczyło 67 rzeczoznawców z całej Polski.
   Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu lokalizacji budynków na działkach budowlanych z uwagi na ochronę przeciwpożarową. W ramach szkolenia słuchacze zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanym z zakresu: lokalizacji obiektów na działce budowlanej, odległości pomiędzy budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową oraz stosowania elementów oddzieleń przeciwpożarowych. Wykładowcami i prowadzącymi ćwiczenia praktyczne byli funkcjonariusze KW PSP w Lublinie.

tekst: st. bryg. Marek Dziedzic KW PSP Lublin.

mt_gallery: Szkolenie dla rzeczoznawców 14-15 lipiec 2016 r.

zdjęcia: KW PSP Lublin.

Skip to content