DSC04370

Wizyta w Żółkwi.

DSC04370W dniu 30 maja 2016 roku podczas pożaru wysypiska śmieci pod Lwowem, w wyniku osunięcia się 90-metrowej warstwy śmieci, śmierć poniosło trzech strażaków z Żółkwi i Rawy Ruskiej.

  Dwaj z nich: Andrij Wnenkiewicz, dowódca zmiany w Żółkwi oraz Jura Rudyj, dowódca jednostki w Rawie Ruskiej byli częstymi gośćmi na uroczystościach pożarniczych w Powiecie Tomaszowskim. W tym tragicznym zdarzeniu zniszczeniu uległ również zapas węży i wyposażenia  samochodu pożarniczego z Żółkwi, zakupionego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2014.

  Komendant rejonowy straży pożarnej w Żółkwi Igor Dorosz zwrócił się z prośbą o pomoc w uzupełnieniu zniszczonego wyposażenia. Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim, w porozumieniu z Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, wystąpiła w tej sprawie z apelem do samorządów i zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP. Dzięki ofiarności jednostek straży pożarnych i samorządów z terenu powiatu zgromadzono 36 odcinków węży tłocznych W-52 i W-75, prądownice wodne i inne elementy armatury pożarniczej. Przekazanie zebranego wyposażenia do jednostki w Żółkwi odbyło się w dniu 21 czerwca z udziałem Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, komendanta powiatowego PSP st. bryg. Stanisława Kielecha, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  druha Piotra Krzycha, Dziekana Dekanatu Tomaszów Południe  ks. kanonika Grzegorza Chabrosa oraz Dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego Józefa Marynicza. Wizytę rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach tragicznie zmarłych strażaków. 

mt_gallery: Wizyta w Żółkwi.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski.

Skip to content