6

Strażacy wyróżnieni przez ministra SWiA.

628 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia nagród finansowych ministra SWiA wyróżnionym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w związku z ich postawą i zaangażowaniem podczas usuwania skutków burz i nawałnic w dniach 17-20 oraz 25-26 czerwca br.

   Wyróżnionych zostało 32 funkcjonariuszy PSP z komend powiatowych i miejskich z 7 województw, szczególnie dotkniętych w tych dniach żywiołem: mazowieckiego (9), warmińsko-mazurskiego (3), śląskiego (4), łódzkiego (3), kujawsko-pomorskiego (7), lubelskiego (3), małopolskiego (3).

   W uroczystości uczestniczyli, oprócz wyróżnionych strażaków, m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

W województwie lubelskim wyróżniono 3 funkcjonariuszy, którzy w sposób szczególny wykazali się przy zwalczaniu skutków nawałnic.

   Pierwszym z wyróżnionych jest asp. sztab. Bogdan Tylus. Funkcjonariusz PSP z 28-letnim stażem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, powiat lubelski. W dniu 17 czerwca 2016 roku we wczesnych godzinach popołudniowych, po ulewnym deszczu i silnym wietrze, uczestniczył w akcjach ratowniczych na terenie miasta i gminy Bychawa oraz gminy Zakrzew. W zdarzeniu przy ul. Partyzantów w Bychawie działania polegały na usuwaniu drzew z lini elektrycznej oraz samochodów. Wykonując prace na wysokości, w niezwykle trudnych warunkach pogodowych, nie dopuścił do dalszego uszkodzenia pojazdów. Następnie w miejscowości Gałęzów brał udział w działaniach ratowniczych, gdzie po zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych nastąpiło rozszczelnienie zbiornika z gazem. Służba w dniu 20 czerwca 2016 roku przyniosła kolejną, znacznie silniejsza nawałnicę, która przeszła przez okolice Bychawy, powodując zerwanie dachów na dziesiątkach domów i budynków gospodarczych oraz przewracając drzewa na zabudowania i drogi. W tym dniu asp. Tylus kierował działaniami w miejscowości Wola Gałęziowska Kolonia, gdzie w jednym z gospodarstw uszkodzone zostały aż 3 budynki. Prace prowadzone były na wysokości i polegały na rozbiórce uszkodzonych konstrukcji dachu, ewakuacji mienia oraz zabezpieczaniu budynków przed dalszym uszkodzeniem i zalaniem przez deszcz. W czasie działań wykazał się dużym profesjonalizmem, opanowaniem, ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Jego motywacja, odwaga oraz tężyzna fizyczna miały znaczący wpływ na morale i zaangażowanie w działania ratownicze podległych mu strażaków. W życiu codziennym jest bardzo szanowanym i lubianym współpracownikiem, który chętnie dzieli się rozległą wiedzą zawodową oraz nabytym doświadczeniem.

   Drugim wyróżnionym strażakiem jest st. str. Jacek Zapalski, który pełni służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku. Podczas działań ratowniczych po nawałnicach, które nawiedziły powiat kraśnicki w dniach 17-20 czerwca 2016 roku wykazał się dużym zaangażowaniem i ofiarnością. Aktywnie uczestniczył w udzielaniu doraźnej pomocy poszkodowanym mieszkańcom  miejscowości dotkniętych kataklizmem poprzez usuwanie drzew zagrażających budynkom, blokującym drogi i dojazdy do posesji. Wykonywane przez niego czynności polegały między innymi na usuwaniu i zabezpieczaniu elementów konstrukcji budowlanych, uszczelnianiu dachów folią, zabezpieczaniu zerwanych linii energetycznych oraz wielu innych czynnościach, mających na celu udzielanie pomocy potrzebującym. Wykonując swoje zadania st. str. Zapalski wyróżniał się na tle załogi zaangażowaniem i poświęceniem, a wykonywane przez niego prace wiązały się z ogromnym obciążeniem fizycznym. Pomimo krótkiego stażu służby, st. str. Jacek Zapalski posiada duży zasób wiedzy w zakresie operacyjnym i technicznym. Chętnie wykonuje zadania wykraczające poza ramowy zakres obowiązków służbowych.

   Kolejnym wyróżnionym strażakiem z Lubelszczyzny jest mł. kpt. Piotr Sitarczyk pracujący w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku na stanowisku dowódcy zastępu. Podczas działań w dniach 17-21 czerwca 2016 roku mł. kpt. Piotr Sitarczyk szczególnie wyróżnił się dowodząc zastępem, który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce zdarzenia i udzielał pomocy poszkodowanym w kilkunastu zdarzeniach. Jego zaangażowanie znacznie wykraczało poza kierowanie działaniami ratowniczymi, brał czynny udział we wszystkich czynnościach ratowniczych. Udzielał także pierwszej pomocy 14-letniej pasażerce samochodu osobowego, która doznała obrażeń w wyniku przewrócenia drzewa na pojazd.

Opracowanie: Joanna Matusiak, Wydział Informacji i Promocji KG PSP;(w zakresie wyróżnionych funkcjonariuszy z woj. lubelskiego opis dodał asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin).

mt_gallery: Wyróżnieni przez ministra SWiA.
Zdjęcia: Bogdan Romanowski, „Przegląd Pożarniczy” 

Skip to content