DSC 9032

Powołanie komendanta miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

DSC 9032Z dniem 1 lipca 2016 r., decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej powołany został mł. bryg. mgr inż. Artur Tomczuk.

Uroczystość powołania odbyła się 30 czerwca 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Akt powołania wręczył st. bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W uroczystym spotkaniu udział wzięli kierownicy komórek organizacyjnych Komendy.

Mł. bryg. mgr inż. Artur Tomczuk urodził się 26 listopada 1974 r. w Białej Podlaskiej. W 1993 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie, którą ukończył w 1997 r. uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Biała Podlaska a następnie oficera w Komendzie Rejonowej PSP w Białej Podlaskiej.
W 2000 r. ukończył studia magisterskie na Politechnice Białostockiej na kierunku Ochrona Środowiska, a w 2007 r. studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Człowieka w CIOP w Warszawie.
Podczas kilkunastoletniej służby zajmował stanowiska operacyjne i dowódcze.
Jako oficer posiadający bogatą wiedzę z dziedziny taktyki pożarniczej w trakcie pełnionej służby dowodził wieloma akcjami, w tym m.in. działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie powiatu opolskiego na przełomie maja i czerwca 2010 r., za które został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.
Za swoją dotychczasową służbę odznaczony został także Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

mt_gallery: Powołanie komendanta miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska.

Skip to content