1 Piknik Baner

Piknik Strażacki „Zgaś ryzyko – ogień w lesie na polu i na łące”.

1 Piknik Baner1 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, przy ul. Radzyńskiej 5 odbył się piknik strażacki zorganizowany jako podsumowanie akcji edukacyjnej skierowanej do dzieci szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Głównym organizatorem był Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Lubelskiej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Piknik był podsumowaniem projektu pn.: „Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego”.

Temat przewodni pikniku: „Zgaś ryzyko – ogień w lesie na polu i na łące”.

    Jest to projekt zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie we współpracy z Komendami Powiatowymi/Miejskimi Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego. Celem zadania było zwrócenie uwagi wśród dzieci szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na zagadnienie niebezpieczeństwa pożarowego w lasach, na polach i na łąkach. Pierwszym etapem projektu było dotarcie do wybranych placówek oświatowych z terenu województwa lubelskiego strażaków i przedstawienie dzieciom  pogadanki pn. „Ogień niszczy przyrodę”. Przedmiotowe działania edukacyjne były skierowane do 2 000 dzieci z terenu całego województwa lubelskiego. Podczas akcji rozdano 4 000 materiałów edukacyjnych. Kolejnym etapem było zorganizowanie wśród dzieci  konkursu plastycznego pn. „Zgaś ryzyko – ogień w lesie, na polu i na łące”.  Przeprowadzone działanie miało na celu ukształtowanie wśród dzieci świadomości zagrożenia pożarowego na terenach otwartych. W wyniku przeprowadzonego konkursu plastycznego wyłoniono po 7 prac w dwóch grupach wiekowych (uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-6)  z każdego powiatu woj. lubelskiego, łącznie 280 prac. Wyłonione prace zostały nagrodzone, a nagrodami  były czujki dymu, gazu, czadu. Dodatkowo dla laureatów 2 najlepszych prac z każdego powiatu zapewniono udział  w pikniku strażackim.  
Należy podkreślić,  że realizacja projektu była możliwa, dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na realizację projektu nr   1/2016/B/NZS została podpisana w dniu 4 lutego 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie.  Piknik strażacki jest podsumowaniem wspólnej akcji jednostek organizacyjnych PSP województwa lubelskiego, której przewodził Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,   a jego organizacja była możliwa dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Dyrektora Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Wojciecha Kalickiego, który jest współorganizatorem dzisiejszego święta.

Harmonogram Pikniku

Godz. 10.00
•    Uroczyste otwarcie pikniku.
•    Przemówienia gości.
•    Wręczenie nagród dla 40 dzieci.
•    Pogadanka nt. „Zgaś ryzyko – ogień w lesie na polu i na łące” oraz informacja nt. czujek czadu, dymu, gazu – rodzaje czujek, wykorzystanie.
•    Występ artystyczny uczniów SP Nr 45.
Godz. 11.00 – 11.30
•    Krótki konkurs wiedzy „Zgaś ryzyko – ogień w lesie na polu i na łące”.
•    Pokaz sztuk walki przez uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
Godz. 11.30 – 12.00
•    Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Godz. 12.00 – 12.30
•    Szkolenie – użycie gaśnic.
Godz. 12.30 -13.30
•    Pokazy sprzętu pożarniczego.
Godz. 14.00
•    Uroczyste zakończenie pikniku i pożegnanie gości.
Równocześnie:
•    Godz. 11.00 – 14.00 – Gry i zabawy dla dzieci.

tekst: KW PSP Lublin

mt_gallery: Piknik Strażacki "Zgaś ryzyko - ogień w lesie, na polu i na łące".

zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

Skip to content