01

Krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016”

01W dniach 15-16 czerwca 2016 roku, na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na terenie powiatu kieleckiego odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016″ – największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia podmiotów ksrg. Wzięły w nich udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Ponadto w ćwiczeniach wzięły udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli (432 osoby – 97 pojazdów).

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek. Ćwiczenia, których organizatorem była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbywały się na zbiornikach wodnych w: Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie w powiecie kieleckim.
Zgodnie z dyspozycją Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie z terenu woj. lubelskiego w manewrach wzięły udział następujące siły i środki: Pluton 2 typ A1 Kompanii Gaśniczej COO „WYŻYNA”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego COO „LUBLIN-4-BIŁGORAJ” (poziom gotowości B), Pluton Logistyczny COO „BAZA”, łącznie 30 strażaków oraz 8 pojazdów pożarniczych.

Ćwiczenia osobiście nadzorował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Na manewrach obecni byli również: Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Adam Czajka a także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Miciuła (na podstawie informacji ze strony internetowej www.mswia.gov.pl oraz www.straz.kielce.pl)

 

mt_gallery:Ćwiczenia H2O

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła

Skip to content