P6210331

Bialska Straż Pożarna ćwiczyła przed Światowymi Dniami Młodzieży.

P621033121 czerwca 2016 r. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu oraz na obwodnicy Kodnia odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu bialskiego sprawdzające pewne epizody, które mogą wydarzyć się podczas Światowych Dni Młodzieży.

Organizatorem ćwiczeń był p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej mł.bryg. Artur Tomczuk.

W ćwiczeniach uczestniczyły 3 zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej, 11 zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych
z KSRG z powiatu bialskiego oraz Straż Graniczna z Kodnia. Pozorantami byli uczniowie trzech klas Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

Miejsce ćwiczeń zostało zlokalizowane na terenie, na którym odbędzie się zgromadzenie religijne podczas Światowych Dni Młodzieży w Kodniu.
Ćwiczenia przewidywały trzy epizody.

Pierwszy z nich to pożar drewnianego pomostu kładki na cieku wodnym Kałamanka oraz pożar lasu pomiędzy kładką a placem celebry – zadaniem strażaków było ugaszenie drewnianego mostku oraz lasu.

Drugi, to zdarzenie pożarowe zlokalizowane na parkingu dla autokarów wyznaczone wzdłuż ul. Polnej w Kodniu – zadaniem strażaków była ewakuacja poszkodowanych, udzielenie kwalifikowanej pomocy medycznej i  usunięcie miejscowego zagrożenia oraz ugaszenie pożaru.

Trzeci epizod zakładał ewakuację uczestników ŚDM znajdujących się w pobliżu pożaru na obszarze pomiędzy rzeką Bug i rzeką Kałamanka – zadaniem strażaków była ewakuacja grupy pielgrzymów trzema różnymi drogami w miejsca bezpieczne.

Ćwiczenia były sprawdzianem działania bialskiej straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia w aspekcie nadchodzących Światowych Dni Młodzieży.

mt_gallery: Ćwiczenia Biała Podlaska.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska

 

Skip to content