Foto 4

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Krasnymstawie.

Foto 419 maja 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

   Uroczystość poprzedzona została 4 maja 2016 r. przemarszem funkcjonariuszy tutejszej komendy, pocztów sztandarowych oraz druhów z poszczególnych jednostek OSP położonych na terenie powiatu krasnostawskiego do kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. Przemarsz uświetniła Orkiestra z KDK w Krasnymstawie.

Na uroczysty apel przybyli, między innymi:
•    Przemysław Matysiak reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP
•    st. bryg. Marek Dziedzic  –przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski
•    Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków
•    Andrzej Osipowski – Kierownik Oddziału OC i Logistyki LUW w Lublinie
   Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Do stopnia aspiranta awansowany został:
– mł. asp. Bartosz Górski

Do stopnia ogniomistrza awansowany został:
– mł. ogn. Marcin Kwaśniewski

Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali:
– st. sekc. Tomasz Długosz
– st. sekc. Tomasz Kozorys
– st. sekc. Jerzy Kucharski
– st. sekc. Krystian Sawa
– st. sekc. Dawid Tymicki

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:
– sekc. Grzegorz Kwaśniewski
– sekc. Krzysztof Szadura

Do stopnia starszego strażaka awansowani zostali:
– str. Micha Krzysztoń
– str. Paweł Szadura

Odznaczenia, medale, dyplomy otrzymali:
SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ:
– asp. Aureliusz Ćwir
– st. asp. Mirosław Wójcik
(medale zostaną wręczone w późniejszym terminie)

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
– asp. sztab. Mariusz Woźniak

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
– mł. kpt. Mirosława Tywoniuk
– asp. sztab. Jarosław Mazurek

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
– asp. Bartosz Górski
– ogn. Jarosław Fornal
– ogn. Stanisław Baran

DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP ZA WZOROWĄ POSTAWĘ I WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA W REALIZOWANIU ZADAŃ SŁUŻBOWYCH
– asp. sztab. Grzegorz Jabłoński

Nagrody otrzymali:
Nagrodę pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja”:
– mł. asp. Rafał Bereza

Nagrodę pieniężną Komendanta Głównego PSP „za wzorowe wykonywanie zadań służbowych”:
– bryg. Adam Niemczyk

Nagrodę pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „za wzorowe wykonywanie zadań służbowych „:
– asp. sztab. Mariusz Dobosz
– st. asp. Mirosław Wójcik

Nagrodę pieniężną Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie „za godną postawę, ofiarność i zaangażowanie jako świadek pożaru „:
– st. asp. Krzysztof Wędzina

   Przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka” oraz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.
Uroczysty apel zakończyło otwarcie pomieszczeń edukacyjnych w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie realizowanych w ramach ministerialnego programu ,,OGNIK”.

Opracowanie: bryg. Adam Niemczyk – KP PSP w Krasnymstawie

mt_gallery: Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Krasnymstawie.
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Krasnymstawie

 

Skip to content