DSC 0784

Powiatowe obchody Dnia Strażaka Krynice 2016.

DSC 078428 maja 2016 roku w miejscowości Krynice odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 100-lecia jednostki OSP Krynice.

  

   Obchody rozpoczęła msza święta w intencji strażaków odprawiona przez ks. Zbigniewa Mazurka – proboszcza parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa oraz ks. Stanisława Szałańskiego – kapelana powiatowego straży pożarnych. Głównym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru jednostce OSP Krynice ufundowanego przez społeczeństwo. Wręczenia sztandaru na ręce prezesa jednostki dokonał Jan Kowalczyk – skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, a   płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba – członek honorowy ZOG ZOSP RP dokonał odznaczył sztandar Złotym Znakiem Związku.

   W dalszej części obchodów wręczono odznaczenia pożarnicze zasłużonym druhom. Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody laureatom szczebla powiatowego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży organizowanego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.
   Na uroczystości przybyli: Senator RP – Pan Jerzy Chróścikowski, przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa, posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba –  członek honorowy ZOG ZOSP RP, dh Kazimierz Mielnicki członek ZOG ZOSP RP, dh Kazimierz Organista – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim,  władze samorządowe powiatu, przedstawiciele służb współdziałających, komendanci, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu.

PREZYDIUM  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH RP
Uchwałą  z  dnia  21 kwietnia bieżącego  roku
ZA  DŁUGOLETNIĄ  AKTYWNĄ  DZIAŁALNOŚĆ  W  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
odznaczyło
ZŁOTYM   ZNAKIEM   ZWIĄZKU
1. druh   Adam  KARCZEWSKI   s. Zbigniewa  ( OSP Krynice)
W  UZNANIU  SZCZEGÓLNYCH  ZASŁUG  DLA  ROZWOJU  I  UMACNIANIA  ZWIĄZKU
PREZYDIUM  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  NADAŁO   MEDAL   HONOROWY  im.  BOLESŁAWA  CHOMICZA
1. st. ogn  Dariusz    BAJ  s.  Celzjusza   ( OSP Dąbrowa Krynicka )
2. druh   Mieczysław   KOŁODZIEJ  s.  Czesława   ( OSP Krynice )
ZA DZIAŁALNOŚĆ  NA  RZECZ  JEDNOSTEK  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  
POWIATU TOMASZOWSKIEGO
odznaczyło
ZŁOTYM  MEDALEM   ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA    „po  raz  drugi”   
1. druh  Tadeusz    KLASOWSKI s.  Bronisława (  OSP Dzierążnia )
2. druh  Edward   ŻABIŃSKI  s.  Jana  (z  OSP Werechanie )
PREZYDIUM  ZARZĄDU  ODDZIAŁU  WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  RP  w   Lublinie
ZA  WZOROWĄ  DZIAŁALNOŚĆ  NA  RZECZ  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ
NADAŁO
SREBRNY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
1. druh  Andrzej HAWRYLUK  ( z OSP Krynice )
2. druh  Marek NADŁONEK  ( z OSP Krynice )
BRĄZOWY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
1. druh  Grzegorz  BARAN  
2. druhna  Agnieszka  KARCZEWSKA
3. druh   Mariusz  KUNICKI  
4. druh  Damian  POWROŹNIK
5. druh  Adam  ZIELIŃSKI    wszyscy  OSP Krynice
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krynicach odznaczyło 20 strażaków z OSP Krynice odznaka za wysługę lat. 

mt_gallery: Powiatowe obchody Dnia Strażaka Krynice 2016.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski.

Skip to content