DSC 0022

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2016 w Radzyniu Podlaskim.

DSC 002214 maja 2016 roku pod honorowym patronatem starosty radzyńskiego pana Lucjana Kotwicy odbyły się  powiatowe obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim.

   To już osiemnaste wspólnie organizowane wydarzenie przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

   Uroczystość rozpoczęła o godzinie 15:00 Msza Święta koncelebrowana w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Radzyniu Podlaskim w intencji strażaków i ich rodzin, której przewodniczył ksiądz kanonik Józef Chorębała – były proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach, przy współudziale księdza kanonika Romana Sawczuka – diecezjalnego kapelana strażaków i proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, księdza kanonika Andrzeja Kieliszka – proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, księdza Henryka Och – proboszcza parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim – powiatowego kapelana strażaków i gospodarza tej części uroczystości, księdza Stanisława Sierakowskiego – emerytowanego kapelana strażaków oraz księdza  Zbigniewa Rozmysła reprezentującego księdza prałata Romana Wiszniewskiego – dziekana dekanatu radzyńskiego i proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.  Homilię wygłosił ksiądz kanonik Roman Sawczuk. Po Mszy Świętej nastąpiło rozformowanie pododdziałów oraz pocztów sztandarowych i przejazd uczestników do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. 

   Druga cześć Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się od złożenia meldunku panu  Robertowi  Gmitruczukowi – wicewojewodzie lubelskiemu przez brygadiera Leszka Niewęgłowskiego – zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Po odegraniu hymnu państwowego i strażackiego, zebranych gości i druhów strażaków powitali wspólnie organizatorzy: druh Tadeusz Sławecki – pełniący funkcje związkowe członka Zarządu Głównego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz mł. bryg. Mirosław Walicki – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

   Następnie zabrał głos druh Tadeusz Sławecki – który przedstawił stan organizacyjny ochotniczego pożarnictwa w powiecie radzyńskim i najważniejsze przedsięwzięcia, oraz osiągnięcia reprezentantów powiatu w konkursach i zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.

   Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń oraz awansów służbowych.

Medal Srebrny ZA  DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Sebastiana Dudę otrzymali: st. ogn Tomasz GRUDZIŃSKI, asp. Andrzej Stanisław HOŁOWNIA, asp. Piotr WELIKAN. Srebrną Odznakę ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymał asp. Jerzy SALAMOŃCZYK,  Brązową Odznakę ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymał mł. bryg. Sylwester WIĄCKIEWICZ. Srebrnym Medalem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali: Andrzej DROZDEK,  mł. ogn. Michał KLIMKOWSKI, st. sekc. Ireneusz KOCZKODAJ, mł. ogn. Piotr KOZIOŁ, mł. ogn. Bogdan WYRWISZ. Brązowym Medalem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczony został Wojciech KOZA.  Awans na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
1.    mł. kpt. Mirosław Łopacki awansowany został na stopień kapitana.
2.    asp. Jacek Mackiewicz awansowany został na stopień starszego aspiranta,
3.    mł. asp. Tomasz Górny awansowany został na stopień aspiranta,
4.    mł. asp. Tomasz Jędruchniewicz awansowany został na stopień aspiranta,
5.    mł. asp. Piotr Welikan awansowany został na stopień aspiranta,
6.    mł. ogn. Krzysztof Sawicki awansowany został na stopień ogniomistrza,
7.    mł. ogn. Grzegorz Wiater awansowany został na stopień ogniomistrza,
8.    st. sekc. Daniel Kochnio awansowany został na stopień młodszego ogniomistrza,
9.    st. sekc. Marek Mitoński awansowany został na stopień młodszego ogniomistrza,
10.    st. sekc. Mariusz Żurawski awansowany został na stopień młodszego ogniomistrza,
11.    sekc. Tomasz Bednarczyk awansowany został na stopień starszego sekcyjnego,
12.    sekc. Krzysztof Polkowski awansowany został na stopień starszego sekcyjnego.

   Z okazji Dnia Strażaka, za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał nagrody pieniężne: asp. Sławomir LISTOSZ i asp. Bożena KSIĄŻEK. Podziękowanie w imieniu odznaczonych i awansowanych wygłosił mł. bryg. Sylwester Wiąckiewicz. W następnej kolejności zabrał głos mł. bryg. Mirosław Walicki, który przedstawił informację na temat programu „Bezpieczna+” jak również informację dotyczącą zorganizowania sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali panowie: Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, starszy brygadier Szczepan Goławski – zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Lucjan Kotwica – starosta radzyński, druh Tadeusz  Sławecki – członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przedstawicielka z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Zespołu Szkół  im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Po symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiła krótka demonstracja działania urządzeń zainstalowanych w sali edukacyjnej „Ognik” .

   W części przeznaczonej na przemówienia,  gratulacje i życzenia pod adresem strażaków złożyli zaproszeni goście. Uroczystości podsumował i wygłosił podziękowanie w imieniu organizatorów mł. bryg. Mirosław Walicki – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Gościli na Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka 2016:
Pan Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, starszy brygadier Szczepan Goławski – zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Marcina Czyżak – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – który reprezentował marszałka województwa lubelskiego, Dariusz Krzysztofik – kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – który reprezentował dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, starosta radzyński  Lucjan Kotwica, wraz z wicestarostą Janem Gilem, zarządem i radą powiatu radzyńskiego, ksiądz kanonik Roman Sawczuk – diecezjalny kapelan strażaków i proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek – proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, ksiądz Henryk Och – proboszcz parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim – powiatowy kapelan strażaków, ksiądz kanonik Józef Chorębała – były proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach, ksiądz Stanisław Sierakowski – emerytowany kapelan strażaków oraz ksiądz Zbigniew Rozmysł w imieniu księdza prałata Romana Wiszniewskiego – dziekana dekanatu radzyńskiego i proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. W gronie przedstawicieli samorządów miasta i gminnych z terenu powiatu radzyńskiego: burmistrz Jerzy Rębek oraz wójtowie Stanisław Jóźwik i Zbigniew Ładny, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej, prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu radzyńskiego, poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych a także członków prezydium i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej, prezesi oddziałów gminnych, komendanci gminni oraz prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu radzyńskiego a także zarząd OSP w Branicy Radzyńskiej – Kolonii  (wspierający nas logistycznie przy organizacji obchodów). Zaproszenie przyjęli emeryci i renciści pożarnictwa powiatu radzyńskiego ze starszym ogniomistrzem w stanie spoczynku Mieczysławem Kwasowcem – prezesem koła powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz emerytowanymi komendantami – brygadierem w stanie spoczynku Witoldem Korulczykiem i starszym brygadierem Dariuszem Gomółką a także prezesi i właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy zakładów pracy i instytucji z terenu powiatu radzyńskiego, w tym także ci,  którzy wspierają działalność statutową Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Obecni na uroczystościach byli również mistrzowie województwa – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zespołu Szkół  im. Unitów Podlaskich w Wohyniu z opiekunem, przedstawiciele redakcji mediów oraz sympatycy pożarnictwa z terenu powiatu radzyńskiego

   Swoją obecnością ze sztandarem i wspaniałym sprzętem na nasze zaproszenie odpowiedzieli bracia – członkowie zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie: Janusz Kulak – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, Janusz Tomoń – wiceprezes – naczelnik, Michał Glinka i Stefan Banaszczuk – który razem ze strażakami radzyńskimi w przeszłości brał udział w działaniach ratowniczych na terenie gminy Czemierniki.

mt_gallery: Dzień Strażaka 2016 w Radzyniu Podlaskim.

tekst/zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka KP PSP Radzyń Podlaski.

 

Skip to content