021

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 r. w Białej Podlaskiej.

0217 maja 2016 roku, odbyły się Powiatowe Uroczystości „Dnia Strażaka” połączone z XVII Pielgrzymką Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu.

 

Na uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz 34 poczty sztandarowe z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP RP.
   Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z OSP Rossosz pod batutą Krzysztofa Guza, pocztów sztandarowych, pododdziałów PSP i OSP sprzed Sanktuarium do kościoła Św. Ducha na Kalwarii, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez ks. biskupa Piotra Sawczuka.
   Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością znamienici goście, m.in.: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, Marcin Czyżak – Zastępca Dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Michał Litwiniuk – Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.
   Gośćmi honorowymi uroczystości były trzy zagraniczne delegacje strażaków z Obwodu Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem płk Konstantina Szerszunowicza – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Brześciu, z Rejonu Wileńskiego z Litwy pod przewodnictwem płk Arturasa Vaisnorasa – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Wilnie oraz z Powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził Steffen Schönfeld – Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel.
   Gospodarzami uroczystości byli: dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, st.bryg. Zbigniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, dh Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń oraz o. Damian Dybała – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
   Na początku uroczystości została złożona wiązanka kwiatów pod figurą Św. Floriana przez delegację strażaków w składzie: dh Mariusz Filipiuk, st.bryg. Zbigniew Łaziuk i dh Jerzy Troć.
   Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe 17 strażakom oraz odznaczono 5 strażaków Medalem „Za Długoletnią Służbę”, 4 strażaków Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Złoty Znak Związku przyznano jednemu strażakowi ochotnikowi, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymało 2 ochotników oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany po raz drugi otrzymał także 1 ochotnik. Ponadto uhonorowano medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 11 strażaków PSP, 2 strażaków OSP  i 6 kierowników służb i instytucji współdziałających z PSP.
   Przedstawiciele delegacji zagranicznych otrzymali z rąk dh Mariusza Filipiuka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i st.bryg. Zbigniewa Łaziuka Komendanta Miejskiego PSP okolicznościowe pamiątki.
Gratulacje i życzenia pod adresem strażaków składali:
– Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP
– Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski;
– st.bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP;
– Marcin Czyżak – Zastępca Dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
   Lubelskiego;
– płk Konstantin Szerszunowicz – Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Brześciu;
– ppłk w st.spocz. Aleksandr Sawczuk – Prezes Brzeskiego Obywatelskiego Stowarzyszenia
  „Strażacy Ochotnicy”;
– Steffen Schönfeld – Szef delegacji niemieckiej.

Po zakończeniu uroczystości na strażaków czekała gorąca grochówka. 

tekst: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska.

mt_gallery: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Białej Podlaskiej.

zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content